/ Artykuły

Na co zwrócić uwagę przy wyborze hostingodawcy w ecommerce?

Z artykułu dowiesz się:

 1. Czym różni się rozwiązanie “out of the box” od rozwiązania dopasowanego w przypadku hostingu? 
 1. Na co zwrócić uwagę podczas pierwszych spotkań z potencjalnym dostawcą hostingu? 
 1. Jakie są najczęstsze ścieżki dotarcia do hostingodawcy w procesie wyboru partnera? 
 1. Jakie są cechy dobrego hostingodawcy? 

W roku 2020 miała miejsce sytuacja bezprecedensowa w historii współczesnego świata. Cywilizacja technologiczna, jak nazywana jest nasza epoka przez część socjologów, stanęła w obliczu paraliżu społeczno‑ekonomicznego ze względu na wybuch ogólnoświatowej pandemii. Rządy Państw wdrożyły liczne plany zapobiegawcze, wyłączając przy tym część gałęzi swoich gospodarek.  W 2020 roku Internet stał się głównym kanałem dystrybucji dóbr luksusowych. Zarówno branża retail, jak i branża ecommerce stanęły w obliczu wyzwania, lecz każda z nich w obliczu zgoła innego wyzwania. Branża retail musiała zadecydować o transformacji do ecommerce. Natomiast branża ecommerce decydowała już nie czy, lecz jak mocno skalować swój biznes w obecnej sytuacji.

Świat Internetu i zmiana nawyków zakupowych  

W obu wymienionych wyżej przypadkach mówimy o namacalnym przeniesieniu ruchu „z powierzchni” do tego co pod nią. Osobiście odczuliśmy, jak mocno wzrosło zainteresowanie ecommerce wśród potencjalnie nowych graczy oraz jak bardzo wzrosła potrzeba rozwoju i zabezpieczenia sklepów internetowych pod kątem wydajności wśród tych graczy, którzy na rynku są już od lat.

Wszystko wskazuje na to, że świat uległ zmianie, a wraz z nim nawyki zakupowe całych społeczeństw. Sklepy internetowe muszą być gotowe na wzrost i pozostać wydajne nie tylko w warstwie aplikacji sklepu, ale także w warstwie infrastruktury. Z perspektywy sprzedawcy, wybór rzetelnego dostawcy hostingu nie jest rzeczą prostą. Wiąże się z zawarciem długotrwałej relacji mającej bezpośredni wpływ na utrzymanie ciągłości działania sklepu. To decyzja często podejmowana w ciemno. W tym artykule wskażemy, na co naszym zdaniem należy zwrócić uwagę przy wyborze dobrego hostingodawcy dla sklepu internetowego oraz co rozumiemy pod hasłem „dobry hostingodawca”.

Którędy droga? Kanały dotarcia do dostawcy hostingu 

Doświadczenie podpowiada nam dwie ścieżki dotarcia do firmy zajmującej się hostingiem ecommerce. Pierwszą z nich jest zasięgnięcie rekomendacji od agencji programistycznej, która wdraża lub utrzymuje działający już sklep. Z perspektywy agencji programistycznej najistotniejszymi kwestiami są: zaufanie do partnera, jego responsywność, know‑how i wspólny sprawdzony model współpracy na osi deweloperzy – administratorzy.  Jeżeli agencja programistyczna posiada takiego partnera to możemy mieć pewność, że zarówno wdrożenie, utrzymanie jak i rozwój sklepu to praca jednego zgranego organizmu. Dobre „dotarcie się” tych dwóch zawsze zależnych od siebie podmiotów ma wymierne korzyści w postaci skróconego czasu reakcji na awarie, efektywnego projektowania i usprawniania rozwiązań technologicznych, a także skróconej komunikacji, a nawet wzajemnego challenge’owania się w projekcie klienta.

Na co zwrócić uwagę przy rekomendacji hostingodawcy przez agencję programistyczną? 

W przypadku polecenia hostingodawcy przez wybraną agencję programistyczną warto mimo wszystko zachować czujność i zapytać o kilka kwestii takich jak:

 • portfolio wspólnych klientów,
 • sposób komunikacji oraz organizacji pracy pomiędzy deweloperami a administratorami systemów,
 • sposób, w jaki projektowane jest rozwiązanie infrastruktury w procesie pre‑sales, czyli jak bliska i szczegółowa jest współpraca agencji i hostingu na etapie projektowania rozwiązania (wspólne spotkania techniczno‑projektowe, przepływ dokumentacji technicznej, szczegółowość zbieranych statystyk np. na temat obecnego ruchu sklepu), 
 • przejrzysty i wspólny harmonogram wdrożenia projektu, 
 • przeprowadzenie testów wydajnościowych przed wdrożeniem produkcyjnym sklepu. 

Szukanie hostingodawcy na własną rękę

Drugą ścieżką dotarcia do hostingodawcy jest poszukiwanie go na własną rękę w sieci. Jest to o wiele trudniejsza droga, ponieważ nie otrzymamy cennych danych wejściowych od agencji. Szukając hostingodawcy w Internecie otrzemy się o dwa charakterystyczne modele współpracy — rozwiązania typu „out of the box” oraz dostawców preferujących bardziej precyzyjne i dopasowane rozwiązania. Oba te modele mają swoje zalety i wady.

Hosting typu “out of the box”

Dostawcy rozwiązań typu „pudełkowego” posiadają ogromne portfolio wdrożeń. Jeżeli model biznesowy i łatwe do określenia na etapie wstępnym wymagania klienta wpisują się w ich zautomatyzowaną i systemową matrycę wdrożeń — jest to rozwiązanie wygodne, szybkie i względnie bezawaryjne. Nie możemy tu jednak mówić o pełnym dopasowaniu do potrzeb i wymagań. Można tę sytuację zobrazować jako dobry garnitur produkowany seryjnie, który jednak nie zawsze będzie leżał idealnie na każdym. Siłą tego typu dostawcy jest unifikacja proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie większa stabilność infrastruktury i wyższa dostępność usług w skali roku.

Minusem wyboru takiego hostingodawcy może być wydłużona ścieżka komunikacji pomiędzy klientem a service deskiem oraz brak proaktywnych działań na rzecz infrastruktury klienta (tj. monitorowanie trendów i propozycje optymalizacji, a co za tym idzie podniesienie szybkości i wydajności sklepu). Może się zdarzyć, że dostawca zareaguje dopiero w sytuacji, gdy wydajność infrastruktury będzie na skraju jej możliwości. Taka sytuacja jest już poważnym zagrożeniem dla ciągłości działania sklepu.

Artykuły

SPRAWDŹ  W NASZEJ OFERCIE:

Magento hosting

Dostawcy hostingu z precyzyjnie dopasowanymi rozwiązaniami

Drugim typem dostawcy hostingu są firmy, które podejmują z klientem szeroką dyskusję już na etapie pre‑sales w dwóch aspektach: biznesowym i technicznym.  Cechą charakterystyczną takiego dostawcy jest ilość oraz jakość zadawanych pytań drugiej stronie. Od strony biznesowej taki hostingodawca będzie chciał poznać jak najwięcej szczegółów dotyczących biznesu klienta, by lepiej zrozumieć jego specyfikę. Będą to pytania o rynki dystrybucji, plany rozwoju, częstotliwość i rozmiar kampanii marketingowych (skoro klient inwestuje w marketing, należy zabezpieczyć go od strony infrastruktury), czy tzw. wąskie gardła występujące do tej pory w projekcie.

Wyróżnikiem będzie także partnerskie podejście i transparentność względem nowych klientów czy start‑up’ów. Jeżeli dostawca hostingu ma odwagę wskazać klientowi, iż ten jego zdaniem nie potrzebuje w danym momencie aż tak zaawansowanych i rozbudowanych rozwiązań oraz wskazuje klientowi optymalną dla niego ścieżkę (nawet rekomendując innego dostawcę niż on) to mamy pewność, że rozmawiamy z organizacją grającą fair‑play. To samo dotyczy sytuacji, w których hostingodawca jest w stanie obdarzyć start‑up kredytem zaufania i zaproponować mu np. środowisko deweloperskie na nieco bardziej korzystnych warunkach.

O co powinien pytać hostingodawca podczas pierwszych rozmów?  

W aspekcie technicznym zarówno po stronie rozwiązań „pudełkowych” jak i dopasowanych rozwiązań, podczas pierwszych rozmów powinny paść pytania na temat m.in.:

 • ilości SKU, 
 • Page Views,
 • liczby unikalnych użytkowników,
 • rozmiaru mediów,
 • schematu obecnej infrastruktury (w przypadku już istniejącego środowiska),
 • ilości maszyn wirtualnych oraz ich ról w środowisku, a także przypisanych do nich zasobów (j.w.),
 • integracji z zewnętrznymi usługami, 
 • częstotliwości oraz rozmiaru peaków w ruchu, 
 • wstępnej dokumentacji aplikacji sklepu od agencji programistycznej. 

Nierzadko dobry dostawca zaproponuje wstępny audyt środowiska w celu pozyskania jak największej ilości informacji. Pomogą mu one zaprojektować możliwie najbardziej wydajne środowisko produkcyjne. W przypadku nowego wdrożenia i braku dokładnych informacji na temat statystyk hostingodawca powinien ściśle współpracować z agencją programistyczną tj. prosić o dokumentację aplikacji (a także ją rozumieć) oraz lobbować konieczność przeprowadzenia testów wydajnościowych przed startem produkcyjnym sklepu.

Bardzo ważne przy wyborze dostawcy hostingu jest to, by zadać pytanie o późniejszy dostęp do dokumentacji stworzonego środowiska (dotyczącej jego możliwość i zakresu). Warto zapytać także wprost o doświadczenie w podobnych projektach i możliwość wsparcia przez menadżera projektów lub opiekuna klienta w całym procesie wdrożenia.

 Co właściwie jest najważniejsze podczas wyboru hostingodawcy? 

Clue całej sprawy polega na tym, by rozpoznać czy dany hostingodawca potrafi i chce zrozumieć Twój biznes. Potrzeby biznesowe można i należy przekładać na język techniczny. Dbałość o utrzymanie sesji w sklepie, replikacja usług, polityka kopii zapasowych, skalowalność infrastruktury etc.  – to pojęcia znane każdemu deweloperowi i administratorowi systemów, którzy pracują w ecommerce. Istotą naszych rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy organizacja, w której pracują Ci ludzie, zapyta o te kwestie podczas pierwszego spotkania i czy będzie chciała zaproponować coś więcej aniżeli wyłącznie moc obliczeniową dla Twojego ecommerce.

pawel-kedziora

O autorze

Paweł Kędziora

Growth Manager, Centuria Sp. z o.o.

sebastian-glomski

O autorze

Sebastian Głomski

Vice President, Centuria Sp. z o.o.

Zobacz także

Zobacz więcej