Disaster Recovery Plan dla e‑commerce

Dobrze zaplanowany i przetestowany pod kątem scenariuszy Disaster Recovery Plan pozwala sprawnie przywrócić działanie serwisu i zminimalizować straty wynikające z jego niedostępności.

Jak działamy?

Disaster Recovery Plan (DRP) to zbiór zasad obejmujący ściśle zdefiniowane procesy, procedury i polityki związane z przywróceniem ciągłości działania środowisk.

Dzięki tej usłudze możliwe jest szybkie przywrócenie prawidłowego działania sklepu internetowego po awarii lub ataku hakerskim. DRP chroni także przed atakami typu ransomware (zaszyfrowanie danych w celu uzyskania okupu). Disaster Recovery Plan jest podstawowym zabezpieczeniem dla każdego dużego e-commerce.

Audyt

Projektowanie

Wdrożenie planu

Symulacje incydentów

Ciągła aktualizacja

Disaster Recovery Plan dla e-commerce: dlaczego warto?

Każdy Disaster Recovery Plan jest szyty na miarę z uwzględnieniem specyfiki danego klienta.

Współpracujemy z kilkoma niezależnymi geograficznie DC oraz dostawcami rozwiązań chmury publicznej. Posiadamy zespół administratorów dostępnych 24/7, 365 dni w roku, dbających o ciągłość działania usług naszych klientów. Nasza linia wsparcia jest dostępna zawsze, niezależnie od pory dnia. Ponadto, na pokładzie mamy DevOpsów, którzy zadbają o sprawny rozwój Waszego e-commerce.

Szybkie przywrócenie sklepu do działania

Minimalizacja strat, unikanie niedostępności

Rozproszenie danych i usług

Maksymalna redukcja ryzyka ataku ransomware

Odwrócenie pozycji negocjacyjnej po ataku

Ciągłość działania Twojego e-biznesu

Disaster Recovery Plan - dlaczego Twój e-commerce go potrzebuje?

Disaster Recovery Plan (DRP) w e-commerce

Zrozumienie znaczenia DRP dla bezpieczeństwa i ciągłości działania Twojego sklepu internetowego

Disaster Recovery Plan (DRP) to niezbędny element strategii każdego sklepu internetowego, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości działania w przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W środowisku e-commerce, gdzie każda minuta przestoju może przekładać się na znaczące straty finansowe i utratę zaufania klientów, posiadanie skutecznego planu DRP staje się kluczowe.

 

DRP określa procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, od zabezpieczenia danych, poprzez szybkie odtwarzanie usług, aż po komunikację z użytkownikami i klientami. Kluczowym aspektem jest tutaj zastosowanie odpowiednich technologii backupowych i redundancji systemów, które umożliwiają przywrócenie działalności sklepu w możliwie najkrótszym czasie.

Budowanie odpornego Disaster Recovery Plan dla e-commerce

Stworzenie kompleksowego DRP zabezpieczy Twój biznes przed nieoczekiwanymi zdarzeniami

Budowanie skutecznego Disaster Recovery Plan (DRP) dla sklepu online wymaga strategicznego podejścia i uwzględnienia kilku kluczowych kroków. Po pierwsze, niezbędna jest dokładna analiza ryzyka, która pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla Twojej działalności e-commerce. Następnie, kluczowe jest określenie celów odtwarzania (RTO i RPO), które pomogą w ustaleniu priorytetów i oczekiwań dotyczących czasu przywrócenia usług oraz maksymalnego tolerowanego okresu utraty danych.

Kolejnym etapem jest projektowanie infrastruktury z redundancją i automatycznym failoverem, wykorzystując usługi chmurowe dla zapewnienia elastyczności i skalowalności. Ważne jest również opracowanie szczegółowych procedur reakcji na awarie, w tym planów komunikacji z zespołem i klientami.

Znaczenie testowania i aktualizacji Disaster Recovery Plan

Jak regularne testy DRP zapewniają gotowość na awarie?

Regularne testowanie i aktualizacja Disaster Recovery Plan (DRP) są kluczowe dla zapewnienia gotowości na wszelkie awarie i ciągłej ochrony sklepu online. Testy DRP umożliwiają weryfikację skuteczności planowanych procedur reakcji na różne scenariusze kryzysowe, identyfikując potencjalne słabości i obszary wymagające ulepszenia. Dzięki temu, możesz szybko dostosować plan do zmieniających się warunków technologicznych, rynkowych oraz do ewolucji samej infrastruktury e-commerce.

 

Aktualizacja DRP pozwala na integrację nowych narzędzi i technologii, które mogą znacząco skrócić czas reakcji i odtwarzania, minimalizując ryzyko przestojów. W efekcie, regularne testy i ciągła aktualizacja DRP stanowią fundament niezachwianej ciągłości działania Twojego sklepu internetowego, zapewniając maksymalną ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Stack technologiczny

Szeroki wachlarz rozwiązań

Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem doświadczonym w pracy na różnych technologiach związanych z dużym e-commerce. Pracujemy głównie na frameworku Magento, systemach Windows i Linux oraz w ramach usług cloudowych Microsoft, Google, Amazon.

Powiązane case studies

Castorama Case Study

Współpraca z jednym z największych projektów Magento w …

E-commerce castorama.pl to jednocześnie jeden z największych pod względem ruchu sklepów internetowych Magento w Polsce. Właścicielem marki Castorama jest brytyjska grupa Kingfisher  Od 2017 roku na …
Zobacz więcej

FAQ

Co wyróżnia DRP dla e-commerce od standardowego planu odtwarzania po awarii?

DRP dla e-commerce uwzględnia specyfikę działalności online, koncentrując się na ochronie transakcji, danych klientów i ciągłości dostępu do sklepu internetowego, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania i lojalności klientów.

Jak często należy testować Disaster Recovery Plan?

Zaleca się przeprowadzanie pełnych testów DRP co najmniej raz w roku lub po każdej znaczącej zmianie w infrastrukturze lub oprogramowaniu, aby zapewnić aktualność i skuteczność planu.

Czy DRP zapewnia ochronę przed atakami cybernetycznymi, takimi jak ransomware?

Tak, skuteczny DRP obejmuje strategie i procedury minimalizujące ryzyko ataków oraz szybkie odtwarzanie systemów i danych w przypadku ich wystąpienia, chroniąc przed utratą danych i przestojami.

Jakie elementy infrastruktury e-commerce są kluczowe w DRP?

Do kluczowych elementów należą systemy zarządzania bazami danych, serwery aplikacji, systemy płatności, dane klientów oraz integracje z zewnętrznymi usługami i dostawcami, które wymagają szczególnej ochrony i planów odtwarzania.

Co otrzymam w ramach współpracy z Centurią w ramach usługi Disaster Recovery Plan?

Dokładne przeanalizowanie obecnej infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa, projekt wraz z wyceną rozwiązania, wdrożenie, symulację incydentów oraz utrzymanie usługi zgodnie z najlepszymi standardami na rynku.

Jak cena oferowanych usługi Disaster Recovery Plan przekłada się na skuteczność ich realizacji i osiągane efekty?

Cena jest mocno uzależniona od skali rozbudowania DRP. Im więcej ryzyk adresuje projekt DRP, tym droższe będzie samo rozwiązanie, na przykład z uwagi na dywersyfikację Data Center / geo-redundancje środowisk.

Jakie rozwiązania przyjmuje Centuria na wypadek awarii serwerowni?

Centuria posiada kilku niezależnych dostawców Data Center w Polsce i za granicą oraz korzysta z zasobów największych dostawców chmur publicznych takich jak Amazon Web Services, Google Cloud Platform Microsoft Azure 

Jak wygląda proces komunikacji klienta z supportem w przypadku problemów z aplikacją sklepu / atakiem hakerskim?

Posiadamy techniczny zespół pierwszej linii wsparcia, który monitoruje środowiska i reaguje na wszelkie zgłoszenia i awarie w trybie 24/7. Awarie można zgłaszać przez nasz system zgłoszeniowy, telefonicznie bądź mailowo. Reagujemy na nie natychmiastowo!

Jaki jest czas przywrócenia mojego sklepu do działania w przypadku utraty danych?

To zależy między innymi od poziomu skomplikowania i rozbudowania środowiska, ale też od tego, jak poważny w skutkach był incydent. Proces przywracania może potrwać od kilku minut do kilku godzin.  

Jak DRP uwzględnia specyfikę działalności e-commerce działającej na różnych rynkach międzynarodowych?

DRP dla działalności międzynarodowej uwzględnia różnorodność przepisów dotyczących ochrony danych, specyfikę operacyjną na poszczególnych rynkach oraz potencjalne zagrożenia związane z różnicami czasowymi i geograficznymi, dostosowując plany odtwarzania do tych wymagań.

Umów darmową konsultację!