Audyt infrastruktury e‑commerce

Wydajność i dostępność Twojego e-commerce to podstawa. Wykonamy drobiazgowy audyt. Znajdziemy miejsca wymagające optymalizacji – techniczne oraz kosztowe. Przeanalizujemy cały stack technologiczny oraz przygotujemy rekomendacje. Ostatecznie, zwiększymy konwersję w Twoim w sklepie internetowym. 

Audyt infrastruktury e-commerce

Wskazujemy i rekomendujemy zmiany konfiguracyjne, które zwiększają wydajność i pozwalają na przeskalowanie biznesu.

Audyt infrastruktury e-commerce to zbiór wskazówek, analiz, który przygotowujemy po dogłębnym sprawdzeniu Twojego środowiska. Ponadto, jeżeli nie masz zespołu, zajmujemy się optymalizacją i wdrażaniem zmian, które mogą poprawić działanie infrastruktury oraz aplikacji. Jednocześnie wpływając na współczynnik konwersji.

Zebranie wymagań

Zbieramy niezbędne informacje technologiczne dotyczące Twojej infrastruktury, aplikacji oraz stacku technologicznego.

Ustalenie zakresu audytu

Ustalamy zakres prac i analiz. Możemy przeanalizować całą infrastrukturę wraz z aplikacją lub tylko jej część lub element stacku technologicznego.

Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzamy dogłębną analizę po otrzymaniu dostępów. Zazwyczaj trwa ona od kilku do nawet kilkudziesięciu roboczogodzin.

Raport z audytu

Otrzymujesz od nas dokument (kilkunasto, kilkudziesięcio stronicowy) dokładnie opisujące wszystkie elementy oraz rekomendacje możliwe do wdrożenia.

Audyt infrastruktury e-commerce to:

Analiza wydajności infrastruktury

Serwery dedykowane, HA, cloud

Każdy audyt infrastruktury e-commerce koncentruje się na ocenie wydajności i skalowalności sklepu. Analizujemy kluczowe aspekty, takie jak konfiguracja, optymalizacja baz danych i strategie skalowania. W przypadku rozwiązań cloud, analizujemy działania każdej kluczowej usługi. Naszym celem jest zapewnienie, że Twoja platforma sprzedażowa (Magento, Shopware, Prestashop) jest przygotowana na obsługę wzrostu ruchu, szczególnie podczas szczytowych okresów sprzedażowych, takich jak Black Friday czy gorący okres przedświąteczny.

Analiza stacku technologicznego

Przeprowadzamy kompleksową ocenę stosowanych technologii, frameworków oraz narzędzi w Twoim środowisku. Skupiamy się na zrozumieniu, jak każdy element wpływa na wydajność, bezpieczeństwo oraz skalowalność Twojego sklepu internetowego opartego głównie. Jesteśmy wieloletnimi ekspertami w analizie i hostowaniu Magento, Shopware oraz Prestashop. Analiza obejmuje wszystkie warstwy infrastruktury – od serwerów, poprzez sieci, aż do aplikacji i baz danych.

Dla przykładu na środowisku AWS nasz proces rozpoczyna się od identyfikacji kluczowych komponentów systemu, takich jak ECS, RDS, ElastiCache, analizy konfiguracji Docker i wykorzystania usług CloudFront, Route53, czy też innych specyficznych dla Twojego stacku. Zwracamy uwagę na aktualność oprogramowania, zgodność z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa oraz potencjalne obszary optymalizacji.

Ciągłość działania i planowanie awaryjne

Planowanie awaryjne dla niezawodności Twojego sklepu

Ciągłość działania to fundament sprawnie funkcjonującego e-commerce. Nasz audyt koncentruje się na identyfikacji Single Points of Failure (SPOF) i proponowaniu konkretnych środków zaradczych, takich jak strategie redundancji, backupy oraz konfiguracje disaster recovery planów.

Dokładnie analizujemy konfigurację i wdrożenie zabezpieczeń na poziomie sieci i aplikacji, weryfikujemy strategie backupu i odzyskiwania danych, oraz oceniamy polityki aktualizacji i łatania luk bezpieczeństwa. Zwracamy szczególną uwagę na konfigurację firewalli, izolację środowiskową oraz szyfrowanie danych, aby zminimalizować ryzyko naruszeń i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie sklepu nawet w przypadku prób ataków lub awarii.

Maksymalizacja wydajności przy optymalnych kosztach

Strategie optymalizacyjne dopasowane do Twojego e-commerce

Dokonując audytu, szczególną uwagę zwracamy na efektywne wykorzystanie zasobów cloud. Analizujemy obciążenie, skalowanie i konfiguracje poszczególnych usług, by znaleźć złoty środek między wydajnością a kontrolą kosztów. Proponujemy rozwiązania, które nie tylko redukują wydatki, ale również zwiększają elastyczność i skalowalność infrastruktury. Często w ramach porównania pokazujemy jak wyglądały by koszty na naszej wewnętrznej infrastrukturze dedykowanej vs. cloud, aby klient był świadomy kosztów i możliwości ich optymalizacji.

Stack technologiczny

Sprawdź jakich narzędzi między innymi używamy w codziennej pracy do optymalizacji performance sklepu.

Dlaczego warto skorzystać z audytu infrastruktury e-commerce?

Wykorzystaj doświadczenie naszego zespołu w konfigurowaniu i optymalizacji usług, od których zależy działanie Twojego biznesu e-commerce.

Dobierzemy i zoptymalizujemy konfigurację usług wchodzących w skład ekosystemu Twojego biznesu e-commerce. Wykonamy to zadanie niezależnie od wielkości i stopnia złożoności tego systemu. Oferujemy wsparcie dla wszystkich rodzajów infrastruktury, dedykowanej oraz cloud. Niezależnie od aplikacji czy wykorzystywanego frameworku, przeanalizujemy wszystkie pojedyncze elementy infrastruktury mogące mieć wpływ na wydajność całego ekosystemu.

Doświadczenie z dużymi projektami 

Znajomość wszystkich technologii serwerowych

Znajomość aplikacji i frameworków

Redukcja kosztów infrastruktury

Optymalizacja wydajności

Większe bezpieczeństwo

Audyt sklepu internetowego: najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda przebieg usługi audytu? 

Pierwszym etapem jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta związanych z audytem. Kolejny krok to sporządzenie zakresu prac oraz ich wycena (ryczałt lub time & material – do ustalenia indywidualnie). Następnie uzyskujemy dostępy do środowisk, przeprowadzamy audyt zgodnie z ustaleniami i spisujemy lub od razu wdrażamy nasze rekomendacje dotyczące sugerowanych zmian.

Co otrzymam w ramach współpracy z Centurią w zakresie usługi audytu?

Po zapoznaniu się ze środowiskiem i zależnościami pomiędzy wszystkimi komponentami weryfikujemy konfiguracje, ustawienia oraz wersje usług zainstalowanych na serwerze. Następnie spisujemy rekomendacje oparte na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej z zakresu utrzymania największych podmiotów e-commerce w Polsce.

Czy Centuria poradzi sobie z audytem złożonego ekosystemu?

Tak, mamy bogate doświadczenie w tym zakresie: od ekosystemów opartych na kilkudziesięciu serwerach dedykowanych, przez środowiska hybrydowe łączące usługi chmury publicznej i serwerów dedykowanych, aż po dedykowane usługi chmurowe powiązane z różnymi systemami zewnętrznymi typu ERP, PIM.  

W jaki sposób analiza stacku technologicznego przyczynia się do optymalizacji kosztów operacyjnych sklepu internetowego?

Analiza stacku technologicznego sklepu internetowego pozwala na dokładne zrozumienie i ocenę wszystkich używanych technologii i narzędzi. Przyczynia się to do optymalizacji kosztów operacyjnych na kilka kluczowych sposobów:

Identyfikacja nadmiarowości – przez zidentyfikowanie i usunięcie zbędnych, duplikowanych lub przestarzałych technologii, możemy zredukować liczbę używanych narzędzi i licencji, co bezpośrednio obniża koszty.

Wybór efektywnych rozwiązań – analiza pozwala na ocenę, czy obecnie używane technologie są najbardziej efektywne cenowo.

Optymalizacja wydajności – dogłębna analiza pomaga zidentyfikować „wąskie gardła” w infrastrukturze i zastosować optymalizacje, które zwiększają wydajność. Lepsza wydajność oznacza mniejsze zużycie zasobów, co przekłada się na obniżone koszty utrzymania infrastruktury.

Zapobieganie awariom – rozpoznanie potencjalnych punktów awarii i zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych może znacznie zmniejszyć ryzyko kosztownych przestojów, utraty danych lub innych problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na operacje biznesowe i wizerunek firmy.

W jaki sposób audyt infrastruktury może pomóc w skalowaniu usług e-commerce w odpowiedzi na wzrost ruchu?

Poprzez dokładną analizę obecnej architektury i wydajności systemu, audyt pomaga zidentyfikować obszary, które wymagają optymalizacji lub rozbudowy, aby sprostać przyszłym wymaganiom. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie potrzeb zasobowych oraz implementacja elastycznych rozwiązań, takich jak automatyczne skalowanie, które umożliwiają sprawną adaptację do zmieniających się warunków ruchu. Audyt ułatwia również wybór najbardziej efektywnych technologii i praktyk, maksymalizując wydajność przy jednoczesnym kontroli kosztów operacyjnych.

Jak audyt infrastruktury e-commerce może wpłynąć na zwiększenie konwersji?

Audyt infrastruktury e-commerce może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie konwersji poprzez identyfikację i eliminację problemów technicznych, które negatywnie wpływają na doświadczenia użytkowników. Analiza wydajności serwera, czasów ładowania stron i responsywności aplikacji pozwala na wdrożenie optymalizacji, które skracają czas oczekiwania na załadowanie się treści, co jest kluczowe dla utrzymania uwagi potencjalnych klientów.

Ponadto, poprawa bezpieczeństwa i stabilności platformy buduje zaufanie wśród użytkowników, zachęcając ich do dokonywania zakupów. W rezultacie, dobrze zoptymalizowana infrastruktura przyczynia się do płynniejszego przebiegu procesu zakupowego i redukcji wskaźnika odrzuceń, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie konwersji.

Umów darmową konsultację!