Migracja do Azure

Usługa migracji do Azure obejmuje kompleksowe przeniesienie infrastruktury IT dla aplikacji, danych oraz systemów zarządzania użytkownikami, łącząc je z możliwościami Microsoft 365. Zyskaj nie tylko skalowalność i elastyczność chmury Azure, ale również pełną integrację i zarządzanie urządzeniami w ramach jednego spójnego środowiska. Przenieś swój biznes do chmury z naszą pomocą i otwórz się na nowe poziomy wydajności, bezpieczeństwa i innowacyjności.

Migracja do Microsoft Azure

Klucz efektywnego IT

Migracja do Azure skutecznie rozwiązuje problem ograniczonej skalowalności i elastyczności tradycyjnych środowisk IT. Co zyskasz?  
 • Wysoką skalowalność: możliwość szybkiego dostosowywania zasobów IT do zmieniających się potrzeb biznesowych, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę.
 • Zwiększoną elastyczność: ułatwienie wdrażania nowych aplikacji i usług, z możliwością korzystania z najnowszych technologii cloud-native.
 • Optymalizację kosztów: płacenie tylko za wykorzystane zasoby, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie budżetem IT.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: korzystanie z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń Azure, które pomagają w spełnianiu wymogów regulacyjnych i ochronie danych.

Planowanie

Przeprowadzenie szczegółowej oceny obecnego środowiska IT oraz zidentyfikowanie aplikacji i danych do migracji. Tworzenie planu migracji uwzględniającego cele biznesowe, wymagania techniczne i ograniczenia czasowe.

Przygotowanie środowiska Azure

Konfiguracja i przygotowanie infrastruktury Azure, w tym utworzenie odpowiednich zasobów chmurowych, sieci i polityk bezpieczeństwa. Ustawienie środowisk testowych i zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Migracja danych i aplikacji

Przenoszenie danych i aplikacji do Azure, wykorzystując metody 'lift and shift' dla istniejących obciążeń lub re-platforming/re-factoring dla aplikacji cloud-native. Zapewnienie minimalnego wpływu na działalność operacyjną podczas migracji.

Optymalizacja

Po migracji następuje optymalizacja wydajności, kosztów i bezpieczeństwa w Azure. Integracja migracji z innymi usługami i narzędziami Azure, w tym z systemami zarządzania bazami danych, AI i analityką.

Monitoring

Stały monitoring i zarządzanie środowiskiem Azure, aby zapewnić jego wydajne działanie. Regularne przeglądy i dostosowania, by środowisko Azure nadal odpowiadało ewoluującym potrzebom biznesowym.

Przejdź do chmury Azure i zyskaj

Elastyczność i skalowalność

Dostosuj swoje zasoby IT do dynamicznego środowiska

Migracja do Azure otwiera drzwi do nieograniczonej elastyczności i skalowalności.

 • Dynamiczne dostosowywanie zasobów: możliwość szybkiego skalowania infrastruktury IT w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe, bez konieczności inwestowania w fizyczne zasoby.
 • Elastyczność operacyjna: Azure umożliwia szybką adaptację do nowych wymagań rynkowych, co jest szczególnie ważne w branżach takich jak e-commerce, gdzie popyt może znacząco wahać się w krótkim czasie.
 • Zarządzanie wydajnością: optymalizacja wydajności aplikacji i usług poprzez dostosowanie wykorzystania zasobów do aktualnego obciążenia, co przekłada się na lepszą jakość usług i zadowolenie klienta.
 • Kontrola kosztów: płacenie tylko za to, co jest faktycznie wykorzystywane, pomaga kontrolować koszty operacyjne, czyniąc Azure ekonomicznie efektywnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości.

Synergia Azure z Microsoft 365

Wzniesiemy produktywność Twojej organizacji

Integracja Azure z Microsoft 365 otwiera przed firmami nowe możliwości synergii technologicznej, która łączy moc chmury z zaawansowanymi narzędziami do pracy i współpracy.

 • Łączenie chmury z codzienną pracą: wykorzystanie Azure jako fundamentu do efektywnego zarządzania zasobami i aplikacjami Microsoft 365, co zapewnia płynną pracę w chmurze i optymalizuje procesy biznesowe. W szczególności w organizacjach gdzie pracuje się zdalnie bądź hybrydowo.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: korzystanie z wspólnych standardów bezpieczeństwa i zgodności w Azure i Microsoft 365, gwarantujące ochronę danych i spełnienie wymogów prawnych.
 • Zdalna konfiguracja urządzeń: możliwość zdalnego konfigurowania urządzeń po dodaniu ich do chmury Azure – nawet tych zapakowanych i będących jeszcze u producenta czy dystrybutora.

Optymalizacja kosztów dzięki Azure

Efektywne zarządzanie wydatkami w chmurze Microsoft

W Azure płacisz tylko za te zasoby, których faktycznie używasz. Elastyczne skalowanie pozwala na dostosowanie zasobów do bieżących potrzeb, co oznacza, że nie ponosisz kosztów za niewykorzystane moce obliczeniowe.

 • Redukcji kosztów infrastruktury: przenosząc dane i aplikacje do chmury, możesz zredukować lub całkowicie wyeliminować wydatki związane z utrzymaniem własnej infrastruktury IT, takie jak serwery czy centra danych.
 • Zaawansowanych narzędziach do zarządzania budżetem: Azure oferuje narzędzia analityczne i monitoringowe, które pomagają w prognozowaniu i analizowaniu wydatków, umożliwiając bardziej strategiczne planowanie budżetu.
 • Optymalizacji wydajności i kosztów: możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi i usług Azure, które zwiększają wydajność operacyjną, jednocześnie minimalizując niepotrzebne wydatki.

Kluczowe obszary migracji do Azure

W naszym podejściu do migracji do chmury Azure kładziemy nacisk na przenoszenie kluczowych obszarów infrastruktury IT, aby naszym klientom zapewnić maksymalne korzyści z technologii chmurowej. Wśród najczęściej migrowanych obszarów znajdują się:

 • Platformy Microsoftowe i Linux: skutecznie migrujemy serwery oparte na systemach Microsoft oraz Linux, wykorzystując zalety chmury Azure do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa.
 • Open-source i internetowe aplikacje: przenosimy aplikacje open-source i webowe do Azure, wykorzystując elastyczność i skalowalność chmury do optymalizacji ich działania.
 • Rozwiązania SAP i innych partnerów: specjalizujemy się również w migracji zaawansowanych systemów takich jak SAP, wykorzystując potencjał Azure do zwiększenia ich wydajności i dostępności.

Strategie migracji do Azure: rehosting i refactoring

W procesie migracji do Azure, skupiamy się na dwóch kluczowych strategiach, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych naszych klientów:

 

 • Rehosting (Lift and Shift):
  Ta metoda polega na bezpośrednim przeniesieniu istniejących serwerów wirtualnych do chmury Azure. Rehosting jest idealny dla organizacji poszukujących szybkiej migracji do chmury, minimalizując zakłócenia w działalności biznesowej. Pozwala na późniejszą modernizację infrastruktury, dostosowując i rozwijając usługi już w środowisku chmurowym.
 • Refactoring (Cloud-Native):
  Refactoring polega na przekształceniu i dostosowaniu aplikacji do natywnych rozwiązań chmurowych Azure. Ta strategia jest rekomendowana dla firm, które chcą w pełni wykorzystać możliwości chmury, w tym automatyzację, skalowalność i zaawansowane analizy danych. Refactoring może być bardziej zaangażowany technicznie, ale przynosi długoterminowe korzyści, takie jak większa wydajność, lepsza integracja i obniżenie kosztów operacyjnych.

Chmura Microsoftu a normy bezpieczeństwa i regulacje prawne

Chmura Microsoft, w tym Azure, wyróżnia się swoją zdolnością do spełniania surowych norm bezpieczeństwa i regulacji, zarówno na poziomie lokalnym w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

 • Zgodność z lokalnymi przepisami: Microsoft Cloud ściśle przestrzega lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności, co jest kluczowe dla firm działających w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Certyfikaty i standardy bezpieczeństwa: Azure posiada szereg certyfikatów bezpieczeństwa, które potwierdzają zgodność z międzynarodowymi i lokalnymi standardami, w tym z RODO (GDPR).
 • Bezpieczne przechowywanie danych: Chmura Microsoft zapewnia bezpieczne przechowywanie danych, stosując zaawansowane techniki szyfrowania i zapewniając ich ochronę zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.

Azure Arc - zarządzanie środowiskami hybrydowymi

Integracja i kontrola poza chmurą Azure

Azure Arc to przełomowa usługa od Microsoft, która umożliwia zarządzanie zasobami hostowanymi poza platformą Azure, otwierając nowe możliwości dla środowisk hybrydowych. W tym segmencie omawiamy kluczowe aspekty Azure Arc:

 • Zarządzanie serwerami: Azure Arc pozwala na kontrolę zarówno maszyn fizycznych, jak i wirtualnych, pracujących pod systemem Windows lub Linux, co zapewnia spójne zarządzanie infrastrukturą IT.
 • Wsparcie dla klastrów kubernetes: Usługa oferuje obsługę wielu dystrybucji Kubernetes, umożliwiając efektywne zarządzanie kontenerami i aplikacjami w różnorodnych środowiskach.
 • Integracja z SQL server: Dzięki Azure Arc można rejestrować i zarządzać instancjami SQL Server z dowolnej lokalizacji, korzystając z zaawansowanych funkcji zarządzania dostępnymi w Azure.

Najczęściej wykorzystywane technologie Azure

Optymalne narzędzia do efektywnej pracy

Korzystanie z tych narzędzi i usług umożliwia efektywną, bezpieczną i dobrze zarządzaną migrację do chmury Azure, minimalizując ryzyko przestojów i zapewniając płynne przejście.

Dlaczego warto zmigrować do Azure?

Przyszłość Twojego biznesu w chmurze Microsoft

Migracja do Azure to strategiczny krok, który otwiera Twoją firmę na świat nowych możliwości. Wdrożenie jej systematyzuje całą używaną infrastrukturę w Twojej firmie oraz stwarza pole do unifikacji technologicznej. Dzięki Azure zadbasz o infrastrukturę dla aplikacji internetowych, takich jak e-commerce, ERP, CRM, ale także o użytkowników i całą administrację sprzętową wraz z jej wsparciem.

Skalowalność

Płatność za zużycie zasobów

Compliance

Wsparcie 24/7/365

Brak długu technologicznego

Wysoka wydajność

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania do migracji Azure

Jakie strategie migracji są rekomendowane przy przenoszeniu aplikacji do Azure?

Zależnie od aplikacji, zalecamy strategie 'lift and shift’, re-platforming lub re-factoring, aby zoptymalizować wydajność i koszty w środowisku Azure.

Czy Azure zapewnia wsparcie dla kontenerów Docker i orkiestracji Kubernetes?

Tak, Azure oferuje usługi takie jak Azure Kubernetes Service (AKS), które umożliwiają zarządzanie kontenerami Docker i orkiestrację za pomocą Kubernetes.

Jak Azure radzi sobie z zabezpieczeniem danych podczas migracji?

Zapewniamy szyfrowanie danych w transmisji i w spoczynku, a także stosujemy ścisłe protokoły bezpieczeństwa, aby chronić dane podczas całego procesu migracji.

Czy można zintegrować istniejące systemy lokalne z Azure?

Tak, Azure oferuje różne opcje, w tym Azure VPN Gateway i Azure ExpressRoute, umożliwiające bezpieczne łączenie środowisk lokalnych z chmurą.

Jakie opcje zarządzania i monitorowania oferuje Azure po migracji?

Azure zapewnia zaawansowane narzędzia do zarządzania i monitorowania, takie jak Azure Monitor i Azure Security Center, które oferują pełną widoczność i kontrolę nad zasobami chmurowymi.

Umów darmową konsultację!