Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej centuria.pl.

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników strony, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies. Administrator danych i kontakt do niego. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Centuria.pl jest Centuria Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Sarmacka 11, 61-616 Poznań NIP 972-11-84-489, tel.: +48 61 646 07 77 fax: +48 61 668 26 33. KRS: 0000999492 REGON 639852085 e-mail so@centuria.pl lub contact@centuria.pl . W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

PRZETWARZANIE DANYCH

I Przetwarzanie danych kontaktowych

 1. Nasza strona internetowa umożliwia skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail i/lub formularza kontaktowego.
 2. Jeśli Pani/Pan skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną automatycznie zapisane.
 3. Pani/Pana dane osobowe przekazane są dobrowolnie i będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana żądania lub skontaktowania się z Panią/Pana, jako osoba, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Mam Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do …. dni. W  przypadku powstania roszczeń, dane będą przechowywane do czasu ich przedawnienia.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługuje Pani/Panu mi prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa UODO.

II Przetwarzanie danych kontaktowych dla celów marketingowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych takich jak przesyłanie ofert handlowych, newsletteru oraz nawiązywanie kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia działań marketingowych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
 4. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III Przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z oceną możliwości podjęcia współpracy we wskazanym w ogłoszeniu zakresie, a w przypadku wyrażenia zgody, także w związku z kontaktem w przyszłości w celu nawiązania współpracy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla podjęcia działań zmierzający do nawiązania współpracy, a w przypadku wyrażenia na to zgody- również przyszłych kontaktów w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania współpracy w przyszłości odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Mam Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez okres oceny możliwości nawiązania współpracy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłości dane będą przetwarzane przez okres na który wyrażono zgodę. W  przypadku powstania roszczeń, dane będą przechowywane do czasu ich przedawnienia.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu mi prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa UODO.

 

 

 

STRONA INTERNETOWA

IV Ciasteczka czyli plik cookies, co to jest?

Podczas korzystania ze strony internetowej różne informacje są przechowywane w tzw. plikach cookies, które służą do łatwej obsługi i zwiększania efektywności strony internetowej. Ponadto dane przechowywane w pliku cookie eliminują potrzebę ponownego wypełniania formularzy.

Dane jakie mogą zostać zarejestrowane i przechowywane do czasu automatycznego ich usunięcia to np. adres IP, data i godzina dostępu, przesłana ilość danych, dane identyfikacyjne w przeglądarce i systemie operacyjnym, czas spędzony na stronie, historię przeglądania, aplikacja przez z którą uzyskano dostęp, a także adres IP Pani/Pana dostawcy dostępu do Internetu.

Powyższe dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania ze strony, zapewnienia bezpieczeństwa technicznego systemu, zarządzania infrastrukturą sieciową i optymalizacji strony internetowej.

V Jakie funkcje posiadają pliki cookies:

„cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych i pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę internetową;
dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
są nieszkodliwe dla nas i dla naszych komputerów, gdyż nie wpływają na sposób ich działania;
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

VI Co mogę zrobić z plikami cookies?

Może Pani/Pan samodzielnie zarządzać akceptacją plików cookie naszych stronach internetowych w przeglądarce i blokować je w razie potrzeby.

Może Pani/Pan również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione. Może Pani/Pan również dowiedzieć się w jaki sposób dezaktywować pobieranie plików cookie w ustawieniach wybranej przez siebie przeglądarki.

VII Rodzaje plików cookies

 • Niezbędne – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji – logowanie, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa. Bez nich strona nie będzie poprawnie działać – zgoda użytkownika nie jest wymagana.
 • Analityczne – zwane też Statystycznymi – zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez Państwa zgody nie jest to możliwe.
 • Funkcjonalne -zwane też Preferencyjnymi – umożliwiają zapamiętanie danych do logowania, preferencje językowe, region geograficzny, w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego środowiska i ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony. Brak zgody na tę kategorię cookie może spowodować, że zmiana preferencji przez użytkownika na stronie nie zostanie zapamiętana.
 • Reklamowe – Zwane też Marketingowymi – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach.

Jeśli nie zaakceptuje Pan/Pani plików cookie, może to w niektórych przypadkach prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z naszej strony. Zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie.

INNE – OCHRONA DANYCH

W celu ochrony przekazywanych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie, szereg działań technicznych i organizacyjnych opisanych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001).