/ Artykuły

Microsoft 365. Jaki plan wybrać dla Twojej organizacji?

8 min. czytania

Wybór odpowiedniego planu Microsoft 365 może znacząco wpłynąć na produktywność, bezpieczeństwo i efektywność pracy w Twojej organizacji. Z różnorodnością pakietów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych, od małych firm po duże korporacje, kluczowe jest zrozumienie, jakie funkcje i narzędzia są najbardziej odpowiednie dla Twojego zespołu. Ten artykuł pomoże Ci dokonać świadomego wyboru, prezentując szczegółowe porównanie dostępnych planów Microsoft 365.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest Microsoft 365? 

Microsoft 365 to wszechstronne rozwiązanie biznesowe oferowane przez Microsoft, które łączy w sobie nie tylko aplikacje pakietu Office, ale także przy wyborze odpowiedniej subskrypcji/pakietu, system operacyjny Windows 10 (lub Windows 11 w nowszych wersjach), a także szereg zaawansowanych narzędzi zabezpieczeń i usług zarządzania. To rozwiązanie zaprojektowane jest z myślą o organizacjach i przedsiębiorstwach, które poszukują kompleksowego pakietu umożliwiającego efektywną pracę, bezpieczeństwo danych oraz zarządzanie zasobami IT. 

 

Główne cechy i funkcje 

W skład Microsoft 365 wchodzą dobrze znane aplikacje, takie jak Word, Excel, PowerPoint, które są niezbędne w codziennej pracy biurowej, ale takaże najnowszy system operacyjny. Dodatkowo pakiet oferuje nowoczesne narzędzia, takie jak Teams, które umożliwiają efektywną komunikację i współpracę zespołową w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, wybierając odpowiednio rozszerzony abonament, otrzymujesz komplet naprawdę zaawansowanych narzędzi pozwalający na kompleksowe zarządzanie organizacją, narzędzia współpracy oraz bezpieczeństwa. Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych funkcjonalności oraz przykłady wykorzystania.

 

 • Zintegrowane narzędzia biurowe 

Microsoft 365 zawiera wszystkie popularne aplikacje pakietu Office, takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, które są standardem w pracy biurowej. Aplikacje Office są dostępne w wersjach online oraz jako instalacje na urządzeniach.  

OneDrive: usługa przechowywania w chmurze, która zapewnia bezpieczne miejsce na dokumenty i pliki, umożliwiając łatwy dostęp i współdzielenie z każdego miejsca i urządzenia.

 

 • System operacyjny Windows 

Kluczowym elementem Microsoft 365 jest włączenie do wyższych pakietów systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 11. Wybierając rozwiązania M365 musisz podjąć decyzję o Twoich potrzebach dopasowując do nich dostępny pakiet. Porównanie pakietów pojawi się w kolejnym rozdziale.

 

 • Zaawansowane zabezpieczenia 

Microsoft 365 wyróżnia się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczeń, w tym ochroną przed zagrożeniami cyfrowymi, zaawansowanym zarządzaniem tożsamościami i dostępem, oraz zabezpieczeniami informacji. Funkcjonalności to np.: 

Microsoft Defender dla Office 365: zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi atakami internetowymi. Obejmuje funkcje takie jak analiza zachowania, wykrywanie anomalii i automatyczne reagowanie na zagrożenia. 

Zarządzanie tożsamością i dostępem: uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), warunkowy dostęp i zaawansowane zarządzanie tożsamościami w Azure Active Directory. 

Ochrona informacji: klasyfikacja i ochrona danych za pomocą etykietowania, monitorowanie przepływu informacji i prewencyjne zabezpieczenia przed utratą danych (DLP). 

Zarządzanie zagrożeniami: narzędzia do proaktywnego wykrywania, dochodzenia i reagowania na cyber zagrożenia. 

Szyfrowanie: szyfrowanie wiadomości e‑mail i plików w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. 

Zarządzanie zgodnością: narzędzia do zarządzania ryzykiem zgodności, audytowania i raportowania, pomagające w przestrzeganiu regulacji prawnych, takich jak GDPR.

 

 • Narzędzia do współpracy i komunikacji 

W pakiecie znajdują się narzędzia takie jak Microsoft Teams, SharePoint i Yammer, które umożliwiają efektywną współpracę i komunikację w zespole, niezależnie od lokalizacji jego członków. Ponadto, możesz wykorzystać te narzędzia do zarządzania treścią i współpracy, pozwalają także na tworzenie stron internetowych, intranetów i portalów współpracy, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami i dokumentami w organizacji. 

 

 • Microsoft Exchange 

Microsoft Exchange jest kluczową częścią Microsoft 365, stanowiąc zaawansowaną platformę do zarządzania pocztą elektroniczną i kalendarzami. Exchange oferuje nie tylko usługi poczty e‑mail, ale także rozbudowane możliwości zarządzania kalendarzami, zadania, kontakty oraz funkcje związane z bezpieczeństwem i archiwizacją danych. 

Funkcjonalności:

Zarządzanie pocztą: profesjonalne funkcje zarządzania e‑mailami, w tym filtry antyspamowe i antywirusowe. 

Kalendarze i spotkania: umożliwia zarządzanie kalendarzami, planowanie spotkań oraz udostępnianie kalendarzy w zespole.

Zabezpieczenia i zgodność: wbudowane zabezpieczenia, w tym ochrona przed utratą danych i szyfrowanie.

Dostęp mobilny i webowy: pełny dostęp do poczty e‑mail i kalendarza z dowolnego urządzenia mobilnego lub przez przeglądarkę internetową.

 

 • Mobilność i praca zdalna 

Microsoft 365 zapewnia wsparcie dla pracy zdalnej poprzez: 

Dostęp do aplikacji z każdego miejsca: Dzięki chmurowej infrastrukturze użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów i aplikacji z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, co jest kluczowe dla mobilności i elastyczności pracy. 

Synchronizacja danych: OneDrive umożliwia automatyczną synchronizację danych między różnymi urządzeniami, zapewniając ciągłość pracy i dostęp do aktualnych wersji dokumentów. 

 

 • Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami 

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami w Microsoft 365 obejmuje kilka kluczowych aspektów: 

Microsoft Endpoint Manager (w tym Intune i Configuration Manager): umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi, komputerami stacjonarnymi, a także aplikacjami w organizacji. Administratorzy mogą centralnie konfigurować polityki, zarządzać ustawieniami bezpieczeństwa, instalować i aktualizować oprogramowanie, a także zdalnie diagnozować i rozwiązywać problemy z urządzeniami. 

CIEKAWOSTKA!
Bardzo dobrym przykładem jest to, że zespół IT jest w stanie skonfigurować sprzęt będący jeszcze u producenta/dystrybutora w pudełku, bez konieczności fizycznego kontaktu z nim. Zatem, osoba końcowa otrzymuje skonfigurowany sprzęt w folii 🙂

Zarządzanie tożsamościami i dostępem: dzięki integracji z Azure Active Directory, Microsoft 365 umożliwia kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób uzyskuje dostęp do firmowych zasobów. Funkcje te obejmują uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zarządzanie tożsamościami użytkowników i grup, a także nadawanie odpowiednich uprawnień. 

Zabezpieczenia aplikacji: możliwość zarządzania aplikacjami na urządzeniach użytkowników, w tym zasadami dotyczącymi danych firmowych w aplikacjach mobilnych. Zapewnia to ochronę danych firmowych nawet na urządzeniach osobistych pracowników (BYOD – Bring Your Own Device). 

 

 • Kontrola i zgodność z przepisami 

Kontrola i zgodność z przepisami w Microsoft 365 odnoszą się do kilku ważnych funkcji: 

Microsoft Compliance Center: Narzędzie to umożliwia zarządzanie zgodnością i ryzykiem, oferując kompleksowy przegląd stanu zgodności organizacji. Umożliwia to identyfikację i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami zgodności, a także monitorowanie i raportowanie w zakresie przestrzegania przepisów. 

Ochrona danych i prywatności: Microsoft 365 oferuje zaawansowane narzędzia do ochrony danych, takie jak szyfrowanie, klasyfikacja danych, a także prewencyjne polityki ochrony przed utratą danych (DLP – Data Loss Prevention). Te narzędzia pomagają w zapewnieniu zgodności z różnymi przepisami o ochronie danych, takimi jak GDPR. 

Zarządzanie informacjami: Możliwość zarządzania cyklem życia danych, w tym przechowywaniem, archiwizacją i usuwaniem informacji zgodnie z wewnętrznymi zasadami i wymogami prawnymi. 

 

 • Automatyzacja procesów – Power Automate 

Microsoft 365 zawiera Power Automate (dawniej Microsoft Flow), narzędzie do automatyzacji procesów, które umożliwia tworzenie i wdrażanie ścieżek pracy. Użytkownicy mogą automatyzować powtarzające się zadania i procesy biznesowe, integrując aplikacje i usługi. Dzięki temu, możliwe jest zwiększenie efektywności operacyjnej, poprzez automatyzację zadań, takich jak przetwarzanie danych, zarządzanie zgłoszeniami, czy komunikacja między różnymi systemami. 

Przykład:
Załóżmy, że firma regularnie otrzymuje faktury od dostawców za pośrednictwem e‑maila. Proces przetwarzania tych faktur i wprowadzania danych do systemu księgowego może być czasochłonny i podatny na błędy. 

Z Power Automate, można utworzyć ścieżki działania, które automatycznie: 

 • Wykryją nowe e‑maile z fakturami w określonej skrzynce pocztowej. 
 • Wyciągną dane z załączonych faktur, takie jak numer faktury, kwota, nazwa dostawcy i data płatności, używając narzędzi do przetwarzania tekstu i rozpoznawania obrazów. 
 • Wprowadzą te dane do systemu księgowego lub bazy danych, eliminując potrzebę ręcznego wpisywania danych. 
 • Wyślą powiadomienia do odpowiednich osób w firmie o nowych fakturach do zatwierdzenia lub płatności. 

To tylko jeden z wielu przykładów, jak Power Automate może być wykorzystany do usprawnienia procesów biznesowych w organizacji. Narzędzie to oferuje szerokie możliwości dostosowania i integracji, co pozwala na automatyzację wielu różnych zadań i procesów. 

 

 • Organizacja pracy – Planner/To Do 

Microsoft Planner i To Do to narzędzia do zarządzania zadaniami i organizacji pracy, dostępne w ramach Microsoft 365. Planner pozwala zespołom na tworzenie planów, organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, a także na współpracę nad projektami. Z kolei Microsoft To Do to osobisty menedżer zadań, który pomaga planować codzienne obowiązki, ustalać priorytety i utrzymywać produktywność. 

Przykład wykorzystania Microsoft Planner i To Do: 

Załóżmy, że zarządzasz projektem marketingowym w firmie, który wymaga koordynacji wielu zadań między różnymi członkami zespołu. Możesz wykorzystać Microsoft Planer do organizacja całego projektu: 

 • Utwórz plan projektu w Plannerze i dodaj do niego wszystkie kluczowe zadania, takie jak przygotowanie materiałów reklamowych (grafiki, teksty, landing page) planowanie kampanii (np. Google Ads i Meta Ads), analiza grupy docelowej czy stworzenie person, itp. 
 • Przypisz każde zadanie odpowiednim członkom zespołu, ustawiając terminy wykonania i priorytety. 
 • Użyj kolumn w Plannerze do wizualizacji postępu zadań, np. „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Zakończone”. 

Jest to narzędzie podobne do tych najbardziej znanych na rynku jak Trello, Asana, Monday czy Nozbe. 

Zarządzanie codziennymi obowiązkami z Microsoft To Do: 

 • Jako kierownik projektu użyj To Do do organizowania własnych codziennych zadań i przypomnień związanych z projektem. Na przykład, utwórz listę zadań na każdy dzień tygodnia, włączając spotkania, priorytety i terminy. 
 • Skorzystaj z integracji To Do z e‑mailem, aby szybko przekształcać wiadomości e‑mail w zadania i śledzić krytyczne komunikaty z zespołem i klientami. 

W tym scenariuszu, Microsoft Planner służy jako centralne miejsce do zarządzania większym projektem i koordynacji pracy zespołu, podczas gdy Microsoft To Do pomaga w organizacji osobistych zadań i codziennych obowiązków, zapewniając, że nic ważnego nie zostanie przeoczone.

 

 • Analiza i optymalizacja czasu pracy – Viva 

Microsoft Viva, część ekosystemu Microsoft 365, to platforma doświadczeń pracowniczych, która integruje komunikację, wiedzę, uczenie się, zasoby i analizę. Jednym z komponentów jest Viva Insights, który dostarcza analityki i rekomendacje pomagające poprawić dobrostan pracowników i efektywność pracy. Narzędzie to pozwala na analizę wzorców pracy i sugeruje optymalne przerwy, dedykowany czas na skupienie, oraz lepsze zarządzanie kalendarzem. 

Przykład wykorzystania Microsoft Viva Insights: 

Załóżmy, że w firmie chcesz poprawić system pracy zespołu oraz zwiększyć ich efektywność, jednocześnie dbając o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Analiza schematów pracy: 

Z Viva Insights możesz uzyskać wgląd w to, jak pracownicy spędzają swój czas w pracy. Narzędzie analizuje kalendarze i aktywności, identyfikując wzorce, takie jak długie godziny pracy bez przerw czy nadmierne uczestnictwo w spotkaniach. 

Rekomendacje dla pracowników: 

Na podstawie zebranych danych, Viva Insights może generować spersonalizowane rekomendacje dla poszczególnych pracowników. Przykłady to sugerowanie zablokowania czasu w kalendarzu na nieprzerwaną pracę kreatywną, rekomendowanie przerw na odpoczynek czy proponowanie ograniczenia liczby spotkań. 

Wskazówki dla menedżerów i liderów: 

Viva Insights dostarcza również wskazówki dla menedżerów i liderów zespołów, pomagając im lepiej rozumieć potrzeby swoich pracowników. Może to obejmować sugestie dotyczące zmiany organizacji pracy zespołu, zmniejszenia obciążenia spotkaniami, czy promowania zdrowych nawyków pracy. 

Poprawa systemów działania pracowników: 

Korzystając z informacji i rekomendacji Viva Insights, firma może podejmować świadome działania na rzecz poprawy dobrostanu pracowników, takie jak wprowadzenie polityk dotyczących pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy, czy zachęcanie do regularnych przerw. 

 

 • Ciągłe aktualizacje i wsparcie 

Automatyczne aktualizacje: subskrypcja Microsoft 365 gwarantuje dostęp do najnowszych wersji aplikacji i usług, co zapewnia ciągłe ulepszenia funkcji i bezpieczeństwa. 

Wsparcie techniczne: Microsoft oferuje wsparcie techniczne dla użytkowników Microsoft 365, w tym dostęp do zasobów online, pomoc techniczną i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. 

Zwiększ produktywność pracy z Microsoft 365.

Wybierz optymalne narzędzia dla optymalnej pracy. Razem z nami!

Dowiedz się więcej...

Porównanie pakietów Microsoft 365

Który pakiet Microsoft 365 wybrać?

Wybór odpowiedniego pakietu Microsoft 365 zależy od specyficznych potrzeb Twojej organizacji, rozmiaru zespołu, wymagań związanych z bezpieczeństwem, oraz dostępnego budżetu. Microsoft 365 oferuje różnorodne pakiety, każdy z innym zestawem funkcji i narzędzi, które są dostosowane do różnych typów użytkowników i firm.

Microsoft 365 Business Basic

Idealny dla małych firm lub start‑upów potrzebujących podstawowych narzędzi do pracy zdalnej i współpracy, bez zaawansowanych wymagań IT:

 • Zapewnia podstawowe aplikacje Office w wersji online (bez wersji desktopowych).
 • Obejmuje usługi takie jak Exchange Online, OneDrive dla Firm i SharePoint Online.
 • Dostęp do Microsoft Teams dla komunikacji i współpracy.
 • Brak zaawansowanych narzędzi zarządzania urządzeniami i bezpieczeństwem.

 

Microsoft 365 Business Standard

Dla firm, które potrzebują pełnych wersji aplikacji Office oraz dodatkowych narzędzi do współpracy:

 • Oferuje wszystkie aplikacje Office zarówno online, jak i desktopowe.
 • Zawiera wszystkie funkcje pakietu Basic, w tym pełny dostęp do Exchange, OneDrive i SharePoint.
 • Idealny dla firm, które potrzebują bardziej rozbudowanych opcji współpracy niż w pakiecie Basic.

 

Microsoft 365 Business Premium

Dla firm wymagających zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami:

 • Wszystkie funkcje pakietu Standard, plus zaawansowane zabezpieczenia i możliwości zarządzania urządzeniami z Intune.
 • Zawiera Windows 10 Pro i umożliwia zarządzanie politykami bezpieczeństwa.
 • Idealny dla firm, które mają bardziej skomplikowane wymagania IT i przechowują wrażliwe dane.

 

Microsoft 365 E3

Dla dużych przedsiębiorstw poszukujących kompleksowego rozwiązania z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i zgodności:

 • Obejmuje wszystkie funkcje pakietów Business, plus dodatkowe narzędzia do analizy danych i zarządzania zgodnością.
 • Rozszerzone możliwości zarządzania tożsamością i dostępem, zaawansowane zabezpieczenia informacji.
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi IT, takich jak analiza i optymalizacja czasu pracy z Viva Insights.
 • Najlepiej dopasowany do dużych organizacji z rozbudowanymi wymaganiami IT i potrzebą pełnej zgodności z przepisami.

Wybór odpowiedniego pakietu Microsoft 365 powinien być oparty na dokładnej analizie potrzeb biznesowych, wymagań technologicznych oraz priorytetów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania. Każdy z pakietów ma swoje unikalne cechy, które najlepiej dopasować do profilu działalności i rozmiaru organizacji.

Podsumowanie 

Wybór odpowiedniego planu Microsoft 365 to kluczowa decyzja, która może wpłynąć na każdy aspekt działalności Twojej organizacji. Od podstawowych pakietów, takich jak Microsoft 365 Business Basic, idealnych dla mniejszych firm potrzebujących podstawowych narzędzi do pracy i współpracy, po bardziej zaawansowane plany, jak Microsoft 365 E3, oferujące rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i zarządzania dla dużych przedsiębiorstw, Microsoft 365 dostarcza rozwiązania dostosowane do każdej skali działalności. 

Kluczowe jest dokładne zrozumienie własnych potrzeb biznesowych, wymagań technologicznych i priorytetów w zakresie bezpieczeństwa. Dla mniejszych firm i start‑upów, niższe pakiety mogą zapewniać wystarczające funkcje przy niższych kosztach. Dla większych organizacji, inwestycja w wyższe pakiety może przynieść znaczące korzyści w postaci zaawansowanych narzędzi zarządzania, bezpieczeństwa i zgodności. 

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej