/ Artykuły

10 zasad dobrej współpracy programistów i DevOpsów

Od kilku lat dużo się mówi, że wsparcie DevOps jest czymś niezbędnym dla budowania aplikacji i stron w XXI wieku. Kultura DevOps, z ogromnym pożytkiem dla tworzonego oprogramowania, zbliża zespoły developerskie i operacyjne, poprawiając ich wzajemną komunikację. W duchu jeszcze skuteczniejszego podnoszenia jakości współpracy programistów z inżynierami DevOps spisaliśmy poniższe 10 zasad. Warto o nich pamiętać zwłaszcza w obliczu awarii i kryzysów, które przecież czasem się zdarzają.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • O 10 kluczowych zasadach dobrej współpracy.
  • Jak ważna jest otwarta komunikacja.
  • Jak ważny jest szacunek i zaufanie do drugiej osoby.
  • Dlaczego warto być odpowiedzialnym.

Zasada otwartej komunikacji

Kluczem do zrozumienia potrzeb biznesowych projektu i wymagań jego infrastruktury jest regularna komunikacja i otwartość we współpracy obu zespołów. Najważniejsze jest, żeby przekazywanie informacji przebiegało sprawnie, a wiadomości zawsze docierały do odpowiednich członków zespołu. Pamiętajmy, że regularna komunikacja wcale nie musi oznaczać codziennych spotkań.

Zasada przejrzystości

Przejrzystość we wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą umożliwia programistom zrozumienie środowiska produkcyjnego. To z kolei automatycznie przekłada się na lepsze dostosowanie kodu do wymagań i standardów projektu. Ta zasada obowiązuje również w drugą stronę – pisanie przez developerów przejrzystego kodu pozwala DevOpsom na wyłapanie potencjalnych problemów już na etapie code review.

Zasada wspólnej odpowiedzialności

Oba zespoły powinny czuć się współodpowiedzialne za jakość oprogramowania i jego dopasowanie do wymagań projektu w obszarze ich kompetencji. Dzięki budowaniu poczucia odpowiedzialności u każdego członka zespołu, promowana jest również kultura współpracy i wzajemnego wsparcia, co przyczynia się do szybszego rozwoju aplikacji.

Zasada zarządzania ryzykiem

Współpraca między programistami i inżynierami DevOps musi obejmować wspólne rozumienie i zarządzanie ryzykiem związanym z wdrożeniami, zmianami w kodzie oraz infrastrukturą. Oba zespoły powinny współpracować przy ocenianiu wpływu zmian oraz opracowywaniu strategii minimalizacji potencjalnych problemów. Wysoka jakość końcowego produktu oznacza przecież nie tylko dbanie o stabilność i wydajność systemu, ale również o bezpieczeństwo, skalowalność i łatwość utrzymania.

Zasada elastyczności

Nie zaskoczymy nikogo pisząc, że projekty w IT bardzo często bywają zmieniane i uzupełniane już po ich rozpoczęciu. Dlatego zarówno programiści, jak i DevOpsi powinni być elastyczni w podejściu do nowych założeń, technologii, a nawet metod pracy. Sprawna adaptacja do nowych wymagań biznesowych jest kluczowa dla utrzymania efektywności zespołu i konkurencyjności produktu.

Poszukujesz wsparcia w zakresie DevOps/SysOps?

Nasz zespół posiada kompetencje niezbędne do rozwoju największych projektów Polsce!

Sprawdź jak możemy pomóc!

Zasada wymiany wiedzy

Dzielenie się wiedzą pomiędzy zespołami, organizowanie szkoleń wzajemnych i pisanie przejrzystej dokumentacji pomaga w utrzymaniu wysokich standardów pracy i innowacyjności. Dobrą praktyką jest by developerzy poszerzali swoją wiedzę o podstawowe koncepcje DevOpsowe (np. rozumienie konteneryzacji). Z kolei specjaliści DevOps, zaznajamiając się z frameworkami wykorzystywanymi przez programistów, zyskują łatwiejszy wgląd w budowę i działanie aplikacji.

Zasada szacunku i zaufania

Ta zasada zdecydowanie nie jest unikatowa dla branży IT. Wzajemny szacunek i docenianie różnic w umiejętnościach i perspektywach obu stron są niezwykle ważne w każdej pracy, w której mamy do czynienia z innymi ludźmi. Warto zaznaczyć, że kształtowanie bezpiecznego środowiska, w którym każdy czuje się swobodnie wyrażając swoje pomysły i opinie, sprzyja zwiększaniu innowacyjności tworzonych projektów.

Zasada konstruktywnego feedbacku

Regularna wymiana konstruktywnej krytyki i oferowanie wzajemnej pomocy między programistami i inżynierami DevOps wzmacnia współpracę, a w dalszej perspektywie podnosi kompetencje obu zespołów. Otwarte dyskusje na temat możliwych problemów i rozwiązań sprzyjają efektywnej i harmonijnej współpracy, a konsultowanie i opiniowanie założeń technicznych projektu pomaga w tworzeniu realistycznych wymagań dla obu zespołów.

Zasada integracji procesów i narzędzi

Tworzenie procesów i dobór narzędzi do projektu to podstawa dla zapewnienia płynnej współpracy pomiędzy zespołami. Używanie wspólnych narzędzi (np. systemów kontroli wersji, narzędzi do CI/CD) znacząco upraszcza współpracę i pozwala na śledzenie postępów projektu. Ważne jest też przestrzeganie wspólnych standardów i dobrych praktyk w zakresie tworzenia kodu, testowania i wdrożeń, w czym znacząco może pomóc automatyzacja powtarzalnych procesów.

Zasada wspólnych celów

Wspólne cele biznesowe i technologiczne ułatwiają współpracę między zespołami i pomagają w skoncentrowaniu się na efekcie, który mają osiągnąć. Z kolei ustalanie etapów projektu i monitorowanie postępów w jego realizacji pomaga w utrzymaniu motywacji i wzmacnia morale. Nie zapomnij o świętowaniu wspólnych osiągnięć, które jak nic innego pokazują wartość współpracy!

Podsumowanie

Wierzymy, że te dziesięć zasad było Ci znane już wcześniej, choć może niekoniecznie w takiej skodyfikowanej wersji. Mamy też nadzieję, że są to zasady bliskie zarówno Tobie, jak i Twoim branżowym kolegom i koleżankom. Jeśli jednak do głowy przychodzi Ci ktoś, z kim chciałbyś się tym artykułem podzielić, to serdecznie Cię do tego zachęcamy.

A jeżeli szukasz zespołu DevOps, który mógłby wesprzeć Twoich programistów w tworzeniu oprogramowania najwyższej jakości, chętnie porozmawiamy o możliwościach współpracy.

Ula Sas

O autorze

Ula Sas

Marketing Specialist Consultant w Centurii. Osoba, z którą porozmawiasz o cyberbezpieczeństwie i DevOpsach z tą samą łatwością, co o teorii kolorów. W równoległym życiu ilustruje książki dla dzieci i projektuje grafiki. Prywatnie mól książkowy i żeglarka jachtowa.

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej