/ Artykuły

DevOps i CI/CD w projektach e‑commerce

Co znajdziesz w artykule?

Co to jest DevOps?

Historia i ewolucja DevOps

DevOps to połączenie dwóch słów: „Development” (Rozwój) i „Operations” (Operacje). Jest to praktyka, która ma na celu zwiększenie efektywności i jakości pracy zespołu deweloperskiego poprzez zintegrowanie działań deweloperów i administratorów systemów. DevOps narodził się jako reakcja na rosnące napięcie między zespołami zajmującymi się rozwojem oprogramowania i operacjami, które często miały różne cele i priorytety.

Korzyści z DevOps

DevOps przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, dzięki ciągłej współpracy między zespołami, procesy stają się bardziej płynne, co skutkuje krótszym czasem realizacji projektu.

 • Konkurencyjność: zespoły DevOps są w stanie szybciej wdrażać nowe funkcje i poprawki. Dzięki temu, organizacje mogą szybciej reagować na potrzeby rynku.
 • Zwiększona produktywność zespołu: Przez automatyzację rutynowych zadań, zespoły mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. DevOps również promuje współpracę i komunikację między zespołami, co prowadzi do lepszej koordynacji i efektywności.
 • Poprawa satysfakcji klienta: Szybsze wdrażanie poprawek i nowych funkcji prowadzi do większej satysfakcji klienta. Klienci cenią sobie szybkie reagowanie na ich potrzeby i oczekiwania.Netflix jest świetnym przykładem firmy, która efektywnie wykorzystuje DevOps i CI/CD w celu zaspokojenia potrzeb swoich użytkowników. Dzięki praktykom DevOps, Netflix jest w stanie codziennie przeprowadzać setki, a czasem nawet tysiące wdrożeń, umożliwiając szybkie wprowadzanie zmian, które mogą obejmować nowe funkcje, poprawki błędów lub aktualizacje bezpieczeństwa.

  Narzędzia CI/CD pomagają Netflix osiągnąć ten poziom efektywności, automatyzując procesy testowania i wdrażania, które byłyby zbyt pracochłonne do wykonania ręcznie.

  Jedną z technik, której Netflix używa do osiągnięcia tego poziomu elastyczności i szybkości, jest chaos engineering. Jest to metoda, w której inżynierowie celowo wprowadzają problemy do systemu, aby nauczyć się, jak lepiej reagować na nieoczekiwane sytuacje. Dzięki temu, Netflix jest w stanie utrzymać stabilność i ciągłość działania swojej platformy, nawet w obliczu problemów.

 • Redukcja kosztów: Chociaż implementacja DevOps może wymagać pewnych inwestycji na początku, w długim terminie może prowadzić do znacznych oszczędności. Dzięki zautomatyzowanym testom i ciągłemu dostarczaniu oprogramowania, organizacje mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z naprawą błędów i przestojami systemu.
 • Lepsza kultura pracy: DevOps promuje kulturę współpracy, uczciwości i nauki. Zespoły są zachęcane do dzielenia się wiedzą, nauki na błędach i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. To prowadzi do lepszego klimatu w pracy i zwiększa satysfakcję zespołów. Tradycyjnie, zespoły deweloperskie i operacyjne często pracowały niezależnie, co mogło prowadzić do braku komunikacji, powielania pracy i konfliktów. DevOps, jak sama nazwa wskazuje, łączy te dwa zespoły, umożliwiając im wspólne planowanie, projektowanie, rozwijanie, wdrażanie i monitorowanie aplikacji.Zaletą tego podejścia jest fakt, że każdy członek zespołu ma możliwość poszerzania swojej wiedzy o różnych aspektach systemu, a nie tylko o tych, które bezpośrednio dotyczą jego codziennej pracy. Dodatkowo, dzięki temu, że zespoły pracują razem, mają okazję uczyć się od siebie nawzajem i dzielić się swoją ekspertyzą. W efekcie, praktyki DevOps i CI/CD mogą przyczynić się do stworzenia środowiska, w którym ciągłe uczenie się, współpraca i komunikacja są na porządku dziennym. Takie podejście nie tylko poprawia efektywność pracy, ale także wpływa na zadowolenie i zaangażowanie zespołu, co jest niezmiernie ważne dla utrzymania wysokiej jakości pracy.
 • Większa odporność na błędy: Dzięki automatycznym testom i ciągłemu dostarczaniu oprogramowania, systemy są bardziej odporne na błędy. Nawet jeśli błąd się pojawi, zespoły są w stanie szybko go wykryć i naprawić, zanim wpłynie on na użytkowników.Dzięki ciągłym działaniom błędy są wykrywane i naprawiane na wczesnym etapie. To prowadzi do tworzenia oprogramowania o wyższej jakości.

Wsparcie oraz usługi DevOps

Oferujemy usługi z zakresu automatyzacji procesów IT: projektowania, wdrożenia i utrzymania środowisk chmurowych oraz procesu CI/CD

Sprawdź naszą usługę

Co to jest CI/CD?

Czym jest Continuous Integration?

Continuous Integration (CI), czyli ciągła integracja, to praktyka, która polega na częstym (najczęściej codziennym) łączeniu zmian wprowadzanych przez różnych deweloperów. CI ułatwia wykrywanie i naprawianie błędów na wczesnym etapie, dzięki czemu końcowy produkt jest bardziej stabilny i niezawodny.

Czym jest Continuous Deployment?

Continuous Deployment (CD), czyli ciągłe wdrażanie, to praktyka, która polega na automatycznym wdrażaniu każdej zmiany, która przeszła przez proces CI, bezpośrednio do środowiska produkcyjnego.

Jak DevOps i CI/CD współgrają ze sobą?

Integracja DevOps z CI/CD

DevOps i CI/CD to dwa ściśle powiązane podejścia, które razem tworzą silne narzędzie dla efektywnego i jakościowego tworzenia oprogramowania. DevOps to filozofia, która promuje współpracę między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi. Celem jest stworzenie środowiska, w którym tworzenie, testowanie i wdrażanie oprogramowania może przebiegać płynnie i efektywnie. Wszystko to z myślą o szybszym dostarczaniu wartości dla klienta.

Z drugiej strony, CI/CD to praktyka, która umożliwia ciągłą integrację i dostarczanie oprogramowania. CI (Continuous Integration) polega na regularnym (często codziennym) łączeniu kodu napisanego przez różnych deweloperów i jego automatycznym testowaniu. CD (Continuous Deployment) idzie krok dalej, automatyzując również proces wdrażania zmian do środowiska produkcyjnego.

W praktyce DevOps, CI/CD służy jako kluczowe narzędzie, które umożliwia ciągłą integrację i wdrażanie. Dzięki temu, zespoły mogą szybko i efektywnie wprowadzać zmiany, jednocześnie utrzymując wysoką jakość i stabilność oprogramowania.

DevOps i CI/CD idealnie się uzupełniają. DevOps zwiększa efektywność i płynność procesów, eliminując bariery między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi. Z kolei CI/CD wprowadza automatyzację, która pozwala na ciągłe dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Oba podejścia skupiają się na ciągłym ulepszaniu i dostosowywaniu procesów w celu zwiększenia efektywności i jakości. Dzięki temu, organizacje mogą lepiej reagować na zmieniające się warunki rynku i szybciej dostarczać wartość dla swoich klientów.

DevOps i CI/CD w e‑commerce

Implementacja DevOps w e‑commerce

Implementacja DevOps w software‑ach dla e‑commerce zaczyna się od zrozumienia, że deweloperzy i operatorzy muszą pracować razem, aby osiągnąć wspólne cele. W tym kontekście, DevOps nie jest tylko o narzędziach, ale przede wszystkim o ludziach i procesach.

Kluczowym elementem jest komunikacja i współpraca. Deweloperzy i operatorzy muszą regularnie wymieniać się informacjami, aby zrozumieć swoje wzajemne potrzeby i ograniczenia. Powinni dążyć do zrozumienia całego cyklu życia oprogramowania, od rozwoju po wdrożenie i utrzymanie.

DevOps w e‑commerce obejmuje automatyzację. Procesy takie jak integracja, testowanie, wdrożenie i monitorowanie powinny być jak najbardziej zautomatyzowane. Na przykład, można użyć narzędzi CI/CD do automatycznego testowania i wdrażania nowych zmian w kodzie.

Jednym z kluczowych aspektów jest ciągłe doskonalenie. Zespoły powinny regularnie analizować swoje procesy i szukać sposobów na ich usprawnienie. To może obejmować szkolenia, warsztaty, a nawet zmiany w strukturze zespołu.

Wdrożenie DevOps wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi wiele korzyści. Pomaga zwiększyć efektywność, poprawić jakość oprogramowania, skrócić czas dostarczania nowych funkcji i zwiększyć satysfakcję klienta. Wszystko to prowadzi do większego sukcesu w świecie e‑commerce.

Implementacja CI/CD w projektach e‑commerce

Implementacja CI/CD w e‑commerce jest kluczowym elementem, który pozwala na efektywne zarządzanie i wdrażanie zmian w sklepie internetowym. Dzięki zastosowaniu CI/CD, zespoły mogą skupić się na tworzeniu wartości dla klientów, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą i procesem wdrażania.

Pierwszym krokiem w implementacji CI/CD jest ustanowienie repozytorium kodu, które jest źródłem prawdy dla całego projektu. Repozytorium to powinno być stale aktualizowane przez zespół deweloperski i stanowić podstawę dla automatycznej integracji.

Drugim krokiem jest ustanowienie procesu ciągłej integracji. To oznacza, że kod z repozytorium jest regularnie (najczęściej kilka razy dziennie) pobierany, kompilowany i testowany. Jest to możliwe dzięki narzędziom CI takim jak Jenkins, Travis CI czy CircleCI. Celem jest wykrywanie i naprawianie błędów na wczesnym etapie.

Kolejnym krokiem jest automatyzacja procesu wdrożenia, czyli ciągłe dostarczanie (Continuous Deployment). Dzięki temu, zmiany w kodzie mogą być automatycznie wdrażane do środowiska produkcyjnego po pomyślnym przejściu procesu CI. To znacznie przyspiesza proces wdrażania nowych funkcji i poprawek.

Jednym z kluczowych aspektów implementacji CI/CD w projektach sklepów internetowych jest zarządzanie konfiguracją. Rozbudowane software e‑commerce mają wiele opcji konfiguracji, które mogą różnić się między środowiskami. Dlatego ważne jest, aby te konfiguracje były zarządzane w sposób zautomatyzowany i powtarzalny.

Na koniec, warto podkreślić, że implementacja CI/CD to nie tylko kwestia narzędzi. Jest to przede wszystkim zmiana kultury i podejścia do pracy. Wszyscy członkowie zespołu muszą być zaangażowani w proces i rozumieć jego korzyści. Dopiero wtedy można w pełni wykorzystać potencjał CI/CD w projekcie.

Używanie narzędzi CI/CD w projektach z Magento

Magento oferuje narzędzia wspierające proces CI/CD:

 • Magento Cloud: Jest to platforma hostingowa oferowana przez Magento, która zawiera wbudowane narzędzia CI/CD. Dzięki temu można łatwo skonfigurować i zarządzać procesem CI/CD bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi.
 • Magento Testing Framework (MTF)Magento Functional Testing Framework (MFTF): Są to zestawy narzędzi do automatycznego testowania kodu Magento. Pozwalają na przeprowadzanie różnego rodzaju testów, takich jak testy jednostkowe, testy funkcjonalne, testy integracyjne, itd.

Wdrażając te praktyki CI/CD w Twoim projekcie Magento, zyskasz na efektywności i pewności, że Twój kod jest stabilny, bezpieczny i gotowy do użycia przez Twoich klientów.

Zarządzanie projektami IT

IT Project Manager to osoba, która komplementarnie wpasowuje się w usługę wsparcia DevOps lub utrzymania złożonego projektu e-commerce

Umów bezpłatną konsultację

Przykłady zastosowania DevOps i CI/CD w Magento i nie tylko

W praktyce, DevOps i CI/CD można zastosować w wielu aspektach projektów Magento, ale także w innych rozbudowanych software‑ach e‑commerce. Oto kilka przykładów:

 1. Używaj narzędzi do kontroli wersji kodu

Używaj systemów kontroli wersji, takich jak Git, do śledzenia i zarządzania zmianami w kodzie. To pomoże Ci utrzymać kod zorganizowany i umożliwi wielu deweloperom pracę nad tym samym projektem bez konfliktów.

 1. Automatyzuj testy

Korzystaj z narzędzi do automatycznego testowania, takich jak PHPUnit dla testów jednostkowych i MFTF dla testów funkcjonalnych. Automatyzacja testów jest kluczowym elementem CI i pomaga zapewnić, że Twój kod jest wolny od błędów.

 1. Skonfiguruj automatyczne budowanie i wdrażanie

Skorzystaj z narzędzi CI/CD, takich jak Jenkins, GitLab CI/CD czy GitHub Actions, do automatycznego budowania i wdrażania kodu. Powinno to obejmować środowisko testowe i produkcyjne.

 1. Monitoruj środowisko produkcyjne

Zainstaluj narzędzia do monitorowania, takie jak New Relic lub Datadog, aby na bieżąco obserwować wydajność i błędy na Twoim środowisku produkcyjnym. Szybkie wykrywanie i naprawianie problemów jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości usług.

 1. Implementuj strategię backupu

Ustal regularne kopie zapasowe bazy danych i kodu. To jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania i minimalizacji strat danych w przypadku awarii.

 1. Prowadź regularne przeglądy kodu

Utrzymuj wysoką jakość kodu poprzez regularne przeglądy kodu i wykorzystaj narzędzia do statycznej analizy kodu, takie jak PHPStan lub Psalm, które mogą automatycznie wykrywać potencjalne problemy w kodzie.

 1. Utrzymuj dokumentację

Dokumentuj swoje procesy CI/CD oraz wszelkie specyficzne dla projektu konfiguracje i procedury. To pomoże obecnym i przyszłym członkom zespołu zrozumieć i utrzymać procesy.

Pamiętaj, że te porady są uniwersalne i mogą wymagać dostosowania do konkretnych potrzeb Twojego projektu i organizacji. W zależności od skomplikowania projektu, możesz wymagać bardziej zaawansowanych strategii i narzędzi DevOps i CI/CD. Wszystkie te przykłady pokazują, jak DevOps i CI/CD mogą znacznie poprawić zarządzanie i rozwój sklepów internetowych.

Canary vs Blue‑Green Deployment: redukcja przestojów w Twoim systemie

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak uniknąć przestojów podczas wdrażania nowych wersji systemu? Porównajmy dwa popularne podejścia do tego problemu: Canary Deployment oraz Blue‑Green Deployment. Te dwie metody pomogą Ci zminimalizować ryzyko błędów i przestojów podczas wdrażania zmian.

Canary Deployment: małymi krokami do sukcesu

Metoda Canary Deployment polega na stopniowym wdrażaniu nowej wersji systemu. Na początek nowa wersja jest dostępna tylko dla niewielkiej grupy użytkowników. Jeżeli nie wykryjemy żadnych błędów, system jest wdrażany dla kolejnych grup.

Zalety tego podejścia to:

 • Możliwość szybkiego wykrycia i naprawy błędów.
 • Minimalizacja wpływu błędów na większość użytkowników.

Blue‑Green Deployment: zero przestojów dzięki dwóm środowiskom

Blue‑Green Deployment polega na utrzymaniu dwóch środowisk produkcyjnych: „niebieskiego” i „zielonego”. Podczas wdrażania nowej wersji systemu, jedno z nich jest aktywne, a drugie służy do przygotowania aktualizacji. Kiedy nowa wersja jest gotowa, użytkownicy są przekierowywani na drugie środowisko.

Główne zalety to:

 • Zero przestojów podczas wdrażania aktualizacji.
 • Możliwość szybkiego powrotu do poprzedniej wersji w razie wykrycia błędów.

Canary czy Blue‑Green Deployment?

Wybór między Canary DeploymentBlue‑Green Deployment zależy od specyfiki Twojego systemu oraz od preferencji zespołu deweloperskiego. Oba podejścia mają swoje zalety i wady, a ich skuteczne wykorzystanie może znacznie zredukować przestoje podczas wdrażania nowych wersji systemu.

Jeżeli Twój system ma dużą liczbę użytkowników i możliwość stopniowego wdrażania nowych funkcji, Canary Deployment może być dobrym wyborem. Z kolei, jeśli Twoja infrastruktura pozwala na utrzymanie dwóch równoległych środowisk produkcyjnych i priorytetem jest uniknięcie jakichkolwiek przestojów, Blue‑Green Deployment może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Zarówno Canary, jak i Blue‑Green Deployment są skutecznymi metodami minimalizacji przestojów i ryzyka błędów podczas wdrażania nowych wersji systemu. Wybór metody zależy od specyfiki projektu i preferencji zespołu.

Podsumowanie

Podsumowując, DevOps i CI/CD są kluczowymi elementami, które mogą znacząco poprawić proces tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi. Dzięki nim, zespoły mogą pracować efektywniej, tworzyć oprogramowanie o wyższej jakości i szybciej dostarczać nowe funkcje dla klientów.

DevOps i CI/CD to jednak nie tylko narzędzia i techniki. To przede wszystkim zmiana kultury i podejścia do pracy. Wymaga to zaangażowania, komunikacji i ciągłego doskonalenia. Ale kiedy te elementy są na miejscu, korzyści mogą być ogromne. Świat e‑commerce jest coraz bardziej dynamiczny i konkurencyjny, a oczekiwania klientów wzrastają. W takim środowisku, zdolność do szybkiego dostarczania wysokiej jakości oprogramowania jest kluczowa.

Wreszcie, rosnąca popularność praktyk takich jak infrastruktura jako kod (Infrastructure as Code) i mikrousługi może dodatkowo zwiększyć znaczenie DevOps i CI/CD. Te trendy otwierają nowe możliwości dla automatyzacji, skalowania i zarządzania złożonymi systemami. Wszystko to wskazuje, że usługi te będą nadal kluczowym elementem projektów złożonych sklepów internetowych. Dlatego warto zainwestować w te praktyki już teraz i czerpać z nich korzyści przed innymi.

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej