/ Case Study

Wewnętrzna transformacja infrastruktury IT, czyli Centuria od kuchni

Sprawdź jak pokonaliśmy wewnętrzne wyzwania związane z zarządzaniem zasobami IT, zdalną pracą i ochroną danych, wprowadzając centralizację, optymalizację i nowoczesne rozwiązania technologiczne, które nie tylko przekształciły sposób, w jaki pracują nasze zespoły, ale także jak podnieśliśmy standardy bezpieczeństwa na każdym szczeblu organizacji.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak poradziliśmy sobie z dezorganizacją i rozproszeniem zasobów
  • Jak zadbaliśmy o bezpieczeństwo (ISO 27001) i dostęp do zasobów mimo pracy w zespołach rozproszonych
  • Jak zoptymalizować działanie poczty (brak odpowiedniej ochrony przed spamem i złośliwym oprogramowaniem)
  • Jak zintegrować systemy wewnętrzne z rozwiązaniami zewnętrznymi
  • Jak stworzyć spójne, efektywne i bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników

O firmie:

Szewc bez butów chodzi? To na pewno nie o nas. Na przestrzeni lat Centuria przeszła niejedną transformację, aby móc działać na odpowiednią skalę, sprawnie wdrażać nowych pracowników, konfigurować sprzęt, administrować usługami z dowolnego miejsca na ziemi, sprawnie wymieniać się informacjami między zespołami oraz co najważniejsze – działać bezpiecznie i zgodnie z ISO 27001 oraz RODO.

Obszar:

Usługi Windows & Azure – centralizacja zarządzania infrastrukturą IT

Zadbaj o nowoczesne, zoptymalizowane środowisko pracy

Usługi Microsoft zapewnią wygodne warunki pracy - dla zespołów lokalnych oraz pracujących zdalnie

Bezpłatna konsultacja

Wyzwanie:

Niemal każda firma stawia przed sobą wyzwania, które często prowadzą do innowacji i poprawy efektywności działania. Dla Centurii, jednym z głównych wyzwań była adaptacja do coraz bardziej złożonego środowiska IT, zwłaszcza w kontekście dynamicznego wzrostu firmy i potrzeby zapewnienia skutecznej oraz bezpiecznej komunikacji dla zdalnie pracujących członków zespołu.

Pierwszym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć, była dezorganizacja i rozproszenie zasobów. Różnorodne narzędzia, z których korzystaliśmy, nie były ze sobą w pełni zintegrowane, co prowadziło do konieczności zarządzania wieloma kontami, hasłami i systemami przez użytkowników. Dodatkowo, z powodu braku jednolitej polityki uwierzytelniania i autoryzacji, administracja była czasochłonna i narażała nas na ryzyko błędów.

Wielu naszych pracowników pracowało zdalnie, co postawiło przed nami wyzwanie w zakresie dostępu do zasobów firmy oraz ich ochrony. Standardowe rozwiązania VPN nie zapewniały odpowiedniego poziomu granulacji w kwestii dostępu do zasobów, a dodatkowo, wymagały stałej opieki ze strony zespołu.

Kolejnym wyzwaniem była aktualizacja naszych systemów pocztowych. Dotychczasowe rozwiązanie było czasochłonne dla administratorów i nie zapewniało odpowiedniej ochrony przed spamem czy złośliwym oprogramowaniem.

Po drodze do wdrożenia nowych rozwiązań napotkaliśmy wiele trudności. Z jednej strony każda zmiana niesie niepewność oraz masę wątpliwości. Z drugiej, wdrożenie nowych systemów i ich integracja z istniejącymi rozwiązaniami wymagało czasu, wysiłku i zasobów finansowych. Niektóre z narzędzi, które chcieliśmy zintegrować, wymagały zakupu dodatkowych licencji lub wtyczek.

Mimo kilku przeszkód, byliśmy zdeterminowani, aby dostosować naszą infrastrukturę IT do nowoczesnych standardów i potrzeb biznesowych. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz usług spod szyldu Microsoft, udało się nam zrealizować naszą wizję i stworzyć spójne, efektywne i bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników Centurii.

Efekty:

Poprzez efektywne zintegrowanie różnych systemów i usług, stworzyliśmy fundament solidnej infrastruktury, która nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także podnosi poziom bezpieczeństwa danych w całej organizacji. Oto kilka kluczowych efektów, które udało nam się osiągnąć: 

Centralizacja zarządzania 

Dzięki wdrożeniu Active Directory oraz Azure Active Directory, zyskaliśmy centralny punkt zarządzania uwierzytelnianiem i autoryzacją, ułatwiający zarówno administratorom, jak i użytkownikom codzienną pracę. Centralizacja nie tylko skonsolidowała różne zasoby i uproszczała procesy, ale także zwiększyła poziom bezpieczeństwa danych firmy.  

Udoskonalenie dostępu do usługi VPN 

Wprowadzenie skonsolidowanego systemu zarządzania dostępem do usług VPN zdecydowanie usprawniło proces przydzielania i modyfikacji uprawnień użytkowników, minimalizując przy tym ryzyko błędów i nieporozumień. Rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o sprzętowy klaster urządzeń klasy UTM pozwalający zminimalizować niedostępność związaną z konserwacją lub awarią jednego z urządzeń.  

Optymalizacja zarządzania zasobami 

Zastosowanie Active Directory i Azure Active Directory w zarządzaniu dostępem do różnych usług wewnętrznych i zewnętrznych przyniosło znaczące korzyści w zakresie jednolitości i spójności systemu.  

Do takich systemów zaliczyć można m.in. usługi Netbox czy Gitlab, ale także dostęp do interfejsów zarządzania wybranymi serwerami.  

Wzrost produktywności w użyciu pakietu Office 365 Business Premium 

Implementacja pakietu O365 Business Premium otworzyła nowe możliwości w zakresie wieloskładnikowego logowania oraz bezpiecznego resetowania haseł (również będąc poza siecią firmy, ale zachowując narzucone zasady polityki bezpieczeństwa), co znacząco zwiększyło komfort i efektywność pracy zdalnej. 

Udoskonalenie systemu pocztowego 

Migracja do usługi Exchange Online nie tylko zdjęła ciężar zarządzania infrastrukturą pocztową z barków administracji lokalnej, ale także przyniosła nowe funkcjonalności, które uczyniły korzystanie z poczty elektronicznej bardziej komfortowym i bezpiecznym doświadczeniem. 

Automatyczne podpisy, oparte o wykupioną usługę zewnętrzną (CodeTwo Signatures) pozwoliły na ustandaryzowanie stopek pocztowych w organizacji również w trybie warunkowym (np. stopki w określonych działach posiadają nr. osobistego telefonu, a w innych jego brak). 

Dzięki integracji telefonów firmowych z Exchange możliwe jest łatwe dostarczanie kontaktów służbowych (pracowników, ale również innych dowolnych np. współpracujących firm czy instytucji) na urządzenia służbowe.  

Ulepszony proces zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) 

Wprowadzenie rozwiązania MDM stało się kamieniem milowym w modernizacji naszej infrastruktury IT. Wykorzystanie JAMF do zarządzania urządzeniami MacOS oraz Microsoft Intune dla systemów Windows i Android, nie tylko ujednoliciło zarządzanie, ale także zabezpieczyło infrastrukturę firmy, wprowadzając szereg narzędzi wspomagających zdalną pracę. 

Poprawa współpracy i komunikacji w ramach zespołu 

Wprowadzenie SharePoint jako platformy współpracy i Microsoft Teams jako narzędzia do komunikacji online, przyczyniło się do ułatwienia współpracy między zespołami, również w kontekście pracy zdalnej, wprowadzając nowe możliwości interakcji i współpracy nad projektami. 

Podsumowanie:

Seria wprowadzonych innowacji technologicznych zasadniczo zmieniła dynamikę pracy w Centurii, ułatwiając zarządzanie, podnosząc poziom bezpieczeństwa i sprzyjając płynniejszej współpracy w zespole, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Udało nam się zrealizować nasze strategiczne cele, otwierając jednocześnie drzwi do dalszych innowacji i rozwoju.

O autorze

Maciej Kuczyński

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej