/ Artykuły

Awaria DNS – czemu strona nie działa?

8 min. czytania

Kiedy twoja strona internetowa nagle przestaje działać, pierwszą myślą jest często problem z serwerem (hostingiem) lub kodem aplikacji. Ale co, jeśli przyczyna leży głębiej, w fundamentach internetu? Awaria DNS, choć mniej oczywista, może mieć równie paraliżujący efekt na dostępność twojej witryny. W ostatnich latach, z rosnącą zależnością od stabilności usług online, awarie DNS uderzyły z nieoczekiwaną siłą, pokazując, jak kruchy może być nasz dostęp do cyfrowego świata. Od słynnych ataków DDoS, które zmiotły serwery największych dostawców, po drobne, ale wpływające na działalność firm błędy konfiguracji – każdy przypadek był przypomnieniem o znaczeniu DNS w codziennym surfowaniu po internecie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest DNS?

DNS, czyli Domain Name System, to jeden z fundamentalnych elementów internetu, choć dla wielu użytkowników pozostaje niewidzialnym bohaterem codziennej nawigacji po sieci. Jest to system serwerów, protokół komunikacyjny i usługa, która zajmuje się tłumaczeniem nazw domenowych, takich jak „www.przykladowa‑strona.pl”, na adresy IP (Internet Protocol), np. „192.0.2.1”, które są zrozumiałe dla komputerów i urządzeń sieciowych. Dzięki DNS, nie musimy pamiętać skomplikowanych ciągów cyfr, aby odwiedzić naszą ulubioną stronę internetową czy skorzystać z aplikacji online.

 

Dlaczego DNS jest tak ważny?

Wyobraź sobie internet jako globalną sieć połączonych ze sobą komputerów, gdzie każdy z nich ma unikalny adres IP. DNS działa jak telefoniczna książka adresowa, pozwalając użytkownikom na dostęp do stron internetowych i usług online za pomocą łatwych do zapamiętania nazw domenowych, zamiast skomplikowanych numerów IP. Bez DNS, nawigacja po internecie byłaby nie tylko trudna, ale wręcz niemożliwa dla przeciętnego użytkownika.

 

Jak działa DNS?

Proces tłumaczenia nazwy domenowej na adres IP nazywamy rozwiązaniem DNS (DNS resolution). Kiedy wpisujesz adres strony w przeglądarce, zapytanie o tłumaczenie nazwy domenowej jest wysyłane do serwera DNS. Serwer ten przeszukuje swoją bazę danych, aby znaleźć odpowiadający adres IP i przekazać go przeglądarce, co umożliwia nawiązanie połączenia z docelowym serwerem i wyświetlenie strony internetowej.

 

Hierarchia DNS

System DNS jest zorganizowany hierarchicznie. Na szczycie tej hierarchii znajdują się serwery nazw root, które są odpowiedzialne za kierowanie zapytań do serwerów nazw odpowiednich domen najwyższego poziomu (TLD, np. .com, .pl). Serwery TLD wskazują na serwery nazw dla poszczególnych domen, które ostatecznie prowadzą do serwerów DNS obsługujących konkretne adresy.

 

DNS a bezpieczeństwo

Pomimo swojej kluczowej roli w funkcjonowaniu internetu, DNS nie jest pozbawiony wad. System ten, zaprojektowany dawno temu, gdy internet był jeszcze w powijakach, pierwotnie nie uwzględniał aspektów bezpieczeństwa. Współczesne rozwiązania, takie jak DNSSEC (DNS Security Extensions), mają na celu zapewnienie dodatkowej warstwy zabezpieczeń poprzez weryfikację autentyczności danych DNS, chroniąc użytkowników przed atakami i manipulacją.

Podsumowując, DNS to niewidzialny mechanizm, który sprawia, że internet jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu. Jego znaczenie dla płynnego dostępu do zasobów online jest nieocenione, a zrozumienie, jak działa ten system, pozwala lepiej docenić technologię stojącą za codziennym surfowaniem po sieci.

Jak DNS wpływa na dostępność strony?

Dostępność strony internetowej dla użytkownika końcowego zależy od szeregu czynników technicznych, wśród których kluczową rolę odgrywa właśnie system DNS. Funkcjonowanie tego systemu ma bezpośredni wpływ na to, jak szybko i skutecznie użytkownicy mogą dotrzeć do żądanych treści online. Zrozumienie mechanizmu, przez który DNS wpływa na dostępność strony, jest istotne dla każdego, kto zarządza serwisem internetowym.

 

Proces rozwiązania nazwy domenowej

Gdy użytkownik wpisuje adres strony w przeglądarce, rozpoczyna się proces rozwiązania nazwy domenowej, który jest pierwszym krokiem do nawiązania połączenia z serwerem, na którym znajduje się strona. W tym momencie DNS przekształca zrozumiałą dla człowieka nazwę domeny na adres IP serwera. Jeśli proces ten napotka opóźnienia lub zostanie zakłócony, użytkownik może doświadczyć opóźnień w ładowaniu strony lub nawet całkowitego braku dostępu do niej.

 

Wpływ czasu życia rekordu DNS

Każdy rekord DNS ma określony czas życia (TTL, Time To Live), który mówi, jak długo informacje o adresie IP są przechowywane w pamięci podręcznej serwera DNS. Niskie wartości TTL mogą prowadzić do częstszych zapytań do serwera DNS, co potencjalnie może zwiększyć czas potrzebny na rozwiązanie nazwy domenowej. Z kolei zbyt wysokie wartości TTL mogą spowodować, że informacje o zmianach w konfiguracji serwera będą rozpowszechniane z opóźnieniem, utrudniając szybką aktualizację informacji o domenie.

 

Redundancja i dystrybucja DNS

Architektura DNS przewiduje redundancję i dystrybucję, dzięki czemu system jest odporny na awarie pojedynczych serwerów. Posiadanie wielu serwerów DNS, zarządzających daną domeną, zapewnia, że w przypadku awarii jednego z nich, inne mogą przejąć jego funkcje, minimalizując ryzyko przerw w dostępności strony. Brak odpowiedniej konfiguracji redundancji może natomiast zwiększać ryzyko niedostępności serwisu w przypadku problemów z głównym serwerem DNS.

 

Awaria DNS a dostępność strony

Awaria systemu DNS, spowodowana na przykład atakiem DDoS, błędami konfiguracyjnymi lub problemami technicznymi, może mieć bezpośredni wpływ na dostępność wszystkich stron i usług internetowych korzystających z dotkniętych serwerów. Nawet krótkotrwałe problemy z DNS mogą skutkować znacznymi utrudnieniami dla użytkowników próbujących uzyskać dostęp do strony.

Nie pozwól, aby zaskoczyła Cię jakakolwiek awaria.

Postaw na doświadczonych administratorów oraz DevOpsów.

Wybierz naszych adminów

Przyczyny awarii DNS

System DNS jest kluczowym ogniwem w procesie dostępu do zasobów internetowych, a jego awaria może mieć szeroko zakrojone konsekwencje dla dostępności stron internetowych. Przyczyny awarii DNS są różnorodne i mogą wynikać zarówno z działań złośliwych, jak i niezamierzonych błędów konfiguracyjnych czy problemów technicznych. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny awarii DNS oraz ich wpływ na dostępność stron internetowych.

 

Ataki DDoS

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii serwerów DNS są ataki typu Distributed Denial of Service (DDoS). Polegają one na zalewaniu serwera DNS ogromną ilością zapytań z różnych źródeł, co przekracza jego zdolności przetwarzania i uniemożliwia obsługę legalnych żądań. Takie ataki mogą skutkować całkowitą niedostępnością stron internetowych korzystających z atakowanego serwera DNS.

 

Błędy konfiguracyjne

Błędy w konfiguracji serwerów DNS mogą prowadzić do problemów z rozwiązaniem nazw domenowych. Niewłaściwe ustawienia, takie jak błędne wpisy rekordów DNS lub nieprawidłowo skonfigurowane strefy DNS, mogą skutkować tym, że użytkownicy nie będą w stanie dotrzeć do żądanej strony internetowej.

 

Problemy techniczne

Awaria sprzętu, problemy z oprogramowaniem serwera DNS lub przerwy w dostawie energii elektrycznej to przykłady problemów technicznych, które mogą zakłócić działanie systemu DNS. Chociaż większość dostawców usług DNS implementuje redundancję i plany awaryjne, niektóre problemy techniczne mogą nadal prowadzić do chwilowych przerw w dostępności.

 

Jak awaria DNS wpływa na naszą stronę

Kiedy serwer DNS napotyka na jedną z wymienionych awarii, skutkuje to problemami z dostępnością dla stron internetowych, których dotyczy. Użytkownicy próbujący odwiedzić stronę mogą napotkać komunikaty o błędzie, takie jak „Nie można odnaleźć serwera” lub „Strona nie jest dostępna”, mimo że serwer hostingowy, na którym znajduje się strona, działa prawidłowo. W zależności od rodzaju i skali awarii, problem może dotyczyć użytkowników lokalnych, regionalnych lub nawet globalnych.

Awaria DNS wpływa nie tylko na bezpośrednią dostępność strony, ale również może mieć długoterminowe konsekwencje dla reputacji marki, zaufania użytkowników oraz pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych (SEO). Nawet krótkotrwałe problemy z DNS mogą skutkować utratą ruchu i potencjalnych klientów, co podkreśla znaczenie solidnego zarządzania DNS i implementacji strategii zapobiegawczych.

Posiadasz jasno sprecyzowany plan w razie wystąpienia awarii?

Jeżeli nie, rozważ przygotowanie DRP dla Twojego e-biznesu. Bądź pewny, że wiesz co robić.

Postaw na Disaster Recovery Plan

Rozwiązania zapobiegawcze i reagowanie na awarie

Aby zminimalizować ryzyko awarii DNS i ich wpływ na dostępność stron internetowych, firmy mogą wdrożyć szereg rozwiązań zapobiegawczych oraz strategii reagowania na awarie. Poniżej przedstawiono kluczowe kroki, które pomogą utrzymać stabilność serwisów online nawet w obliczu potencjalnych problemów z systemem DNS.

 

Wdrożenie redundancji DNS

Podstawą zapewnienia ciągłości działania usług internetowych jest redundancja DNS, czyli korzystanie z więcej niż jednego serwera DNS prowadzonego przez niezależnych dostawców. Taka konfiguracja umożliwia automatyczne przekierowanie ruchu na działający serwer DNS w przypadku awarii jednego z nich, zapewniając nieprzerwany dostęp do strony.

 

Monitorowanie stanu DNS

Stałe monitorowanie usług DNS pozwala na szybkie wykrywanie anomalii i potencjalnych awarii. Wykorzystanie narzędzi do monitorowania w czasie rzeczywistym może dostarczyć cennych informacji o stanie serwerów DNS, czasie odpowiedzi oraz dostępności usług, co umożliwia natychmiastowe reagowanie na wykryte problemy.

 

Zabezpieczenie przed atakami DDoS

Ochrona przed atakami DDoS jest niezbędna, aby zapewnić stabilność usług DNS. Wybór dostawców usług DNS oferujących wbudowane mechanizmy ochrony przed DDoS oraz korzystanie z dodatkowych rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak systemy zapobiegania potencjalnym zagrożeniom (IPS) czy zapory sieciowe (firewalls), może skutecznie zmniejszyć ryzyko takich ataków.

 

Planowanie awaryjne

Przygotowanie planu awaryjnego dla scenariuszy związanych z awariami DNS jest kluczowe. Plan powinien zawierać procedury szybkiego przełączania na alternatywne serwery DNS, komunikację z użytkownikami oraz zespół odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe. Ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w proces zarządzania stroną internetową były świadome procedur awaryjnych i wiedziały, jak działać w przypadku awarii.

 

Edukacja i podnoszenie świadomości

Podnoszenie świadomości i edukacja zespołów IT oraz zarządu na temat potencjalnych ryzyk związanych z systemem DNS i sposobów ich minimalizowania jest równie ważne. Regularne szkolenia i warsztaty mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zagrożeń i wzmocnić gotowość organizacji do reagowania na awarie.

 

Reagowanie na awarie

W przypadku wystąpienia awarii DNS, szybka reakcja zgodnie z przygotowanym planem awaryjnym jest kluczowa. Informowanie użytkowników o problemach i przewidywanym czasie rozwiązania, korzystanie z alternatywnych metod dostępu do strony (np. bezpośrednie adresy IP) oraz szybkie przełączanie na rezerwowe serwery DNS mogą pomóc w minimalizacji negatywnego wpływu awarii na dostępność serwisu.

Podsumowanie

System DNS jest nieodłącznym elementem infrastruktury internetowej, odgrywając kluczową rolę w zapewnianiu dostępności stron internetowych i usług online. Jego znaczenie dla płynnego funkcjonowania działalności w sieci jest nie do przecenienia, co czyni zarządzanie DNS i przygotowanie na potencjalne awarie kwestią priorytetową dla każdej organizacji.

Kluczowe wnioski, które warto zapamiętać raz na zawsze:

  • Stabilność działania DNS jest fundamentalna dla zapewnienia ciągłości dostępu do zasobów internetowych, co bezpośrednio wpływa na doświadczenia użytkowników i reputację firmy online.
  • Redundancja i monitorowanie DNS stanowią niezbędne elementy strategii zapobiegania awariom, umożliwiając szybką reakcję na ewentualne problemy i minimalizację ich wpływu na dostępność usług.
  • Zabezpieczenie przed atakami DDoS i innymi zagrożeniami dla systemu DNS wymaga ciągłej uwagi i wdrażania nowoczesnych rozwiązań ochronnych.
  • Edukacja i podnoszenie świadomości wśród zespołów IT oraz zarządu na temat ryzyk związanych z awariami DNS i metod ich minimalizacji jest kluczowa dla budowania odporności organizacji na tego typu incydenty.

Właściwe przygotowanie na potencjalne awarie, w połączeniu z proaktywnym podejściem do zarządzania ryzykiem, umożliwi organizacjom nie tylko uniknięcie niepotrzebnych przestojów, ale również zapewnienie wysokiej jakości usług dla swoich użytkowników, niezależnie od ewentualnych zakłóceń w działaniu systemu DNS.

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej