Zarząd spółki pod firmą CENTURIA S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Sarmacka 11, 61-616 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000999492 (sad rejestrowy: Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: 9721184489 oraz numer REGON: 300882746, kapitał  zakładowy w kwocie: 555.555,50 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100); („Spółka Przejmująca”) zawiadamia o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą ADMINOTAUR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wygrana 9/4, 30-311 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000542836 (sad rejestrowy: Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: 6751513915 oraz numer REGON: 360779875, kapitał zakładowy w kwocie: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100); („Spółka Przejmowana”). Więcej informacji tutaj…

Zarządzanie i administracja infrastrukturą 

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla Twojej infrastruktury IT wykorzystując możliwości Windows oraz Azure w zakresie zarządzania, zabezpieczeń i współpracy, które uczynią Twoją organizację bardziej wydajną, bezpieczną i gotową na zmiany. Zadbamy o konfigurację sprzętową oraz oprogramowanie. Wykorzystaj platformę Azure i zarządzaj infrastrukturą centralnie, nadawaj uprawnienia oraz dostępy do zasobów niezależnie od miejsca, w którym znajduje się zespół (z lub bez infrastruktury on-premise).

23

%

udziału Azure na rynku chmur w 2022

425

+

mln użytkowników zarządzanych Azure AD

260

+

mln aktywnych użytkowników Office 365

Digital transformation

Rozwój i usprawnienie działania organizacji

Cyfrowa transformacja to nie tylko modne słowo, ale konieczność, która pozwala Twojej firmie działać sprawniej, szybciej i być zawsze o krok dalej na ścieżce rozwoju organizacji. Ale co to właściwie oznacza i dlaczego warto zainwestować w centralne rozwiązania zarządzania i administracji infrastrukturą IT wykorzystując rozwiązania Microsoft? To proste, wykorzystanie naszych kompetencji w celu obsługi usług zarządzania i centralizacji nie tylko znacznie uprości codzienne operacje, ale także podniesie efektywność i bezpieczeństwo Twojej firmy.  

Analiza i planowanie

Poddajemy ocenie obecną infrastrukturę oraz szukamy specyficznych potrzeb organizacji. Opracowujemy szczegółowy plan dotyczący architektury systemu, włączając w to wybór odpowiednich usług i rozwiązań Windows (np. Azure, Windows Server itd.).

Przygotowanie

Ustawienie i konfiguracja środowiska Windows, w tym wszelkich niezbędnych zasobów i usług. Przygotowanie zespołu do pracy z nowym systemem poprzez szkolenia oraz tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

Implementacja

Integracja istniejących rozwiązań z nowym środowiskiem, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przeprowadzenie testów wdrożenia, aby zapewnić stabilność i zgodność z wymaganiami.

Wsparcie i rozwój

Zapewnienie stałego wsparcia technicznego w celu rozwiązania ewentualnych problemów czy awarii. Planowanie i wdrażanie kolejnych aktualizacji i ulepszeń systemu, w oparciu o feedback użytkowników i zmieniające się wymagania biznesowe.

Nowoczesne warunki pracy z usługami Microsoft

Prekonfiguracja stacji roboczych

Wydajna i sprawna organizacja

  1. Konfiguracja systemu operacyjnego: Dostosujemy oprogramowanie do specyficznych potrzeb Twojej firmy, ułatwiając w ten sposób zarządzanie procesami i zasobami.
  2. Konfiguracja zabezpieczeń: W ramach naszych usług zadbamy o ustawienia bezpieczeństwa, takie jak implementacja skomplikowanych polityk haseł oraz optymalizacja ustawień BIOS/UEFI, aby zminimalizować ryzyko naruszeń.
  3. Szyfrowanie dysków: Dla ochrony wrażliwych danych firmowych, oferujemy usługi szyfrowania dysków, które gwarantują, że Twoje informacje będą chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
  4. Integracja rozwiązań vPro: Wykorzystamy technologię vPro do monitorowania, diagnozowania i naprawiania systemów zdalnie, co znacząco przyspieszy reakcję na potencjalne problemy oraz zminimalizuje przestoje.

Usługi Windows Server & Azure

Zarządzanie i administracja infrastrukturą

Wykorzystując narzędzia i usługi oferowane przez Microsoft, możliwe jest stworzenie spójnego i bezpiecznego ekosystemu, który sprawnie zaspokoi potrzeby zarówno małych, jak i dużych organizacji. Odpowiednio dobrane narzędzia pozwolą stworzyć dobrze funkcjonujący organizm, który połączy wszystkie wykorzystywane elementy infrastruktury (np. serwer oparty o Windows Server, stacje robocze, laptopy, smartfony) i pozwoli zarządzać nimi globalnie. 

Od systemów zarządzania użytkownikami, takich jak Azure AD, po wszechstronne rozwiązania biurowe w postaci Office 365 – proponowane narzędzia gwarantują sprawną i funkcjonalną pracę organizacji oraz możliwość adaptacji do szybko zmieniających się wymagań biznesowych.  

Active Directory & Azure Active Directory

Centralne zarządzanie i bezpieczeństwo Twojej infrastruktury IT

Usługi Active Directory oraz Azure Active Directory to kluczowe narzędzia w ekosystemie Microsoft, które umożliwiają sprawne zarządzanie tożsamościami i zasobami w Twojej organizacji. Z ich pomocą możesz nie tylko centralizować i ujednolicać zarządzanie użytkownikami i grupami, ale również zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania dostępami i tożsamościami. Wykorzystując te narzędzia, zdobywasz łatwość użytkowania, ale również pełną kontrolę nad dostępem do zasobów firmowych oraz możliwość błyskawicznego reagowania na ewentualne zagrożenia. 

Ujednolicone zarządzanie dostępem

OOB-Management i zewnętrzne usługi

W kontekście zapewnienia płynnej współpracy i bezproblemowej komunikacji w ramach infrastruktury IT, niezwykle istotne jest wdrożenie spójnego systemu uwierzytelniania i autoryzacji. Usługi katalogowe od Microsoft są w tych rozwiązaniach światowym standardem. W ramach tej strategii, wybrane systemy wewnętrzne i zewnętrzne zyskują integrację z Active Directory i/lub Azure Active Directory, co umożliwia pojedyncze logowanie (Single Sign On – SSO) oraz znacząco ułatwia zarządzanie dostępem. 

Pakiet Office 365 Business Premium

Standard bezpieczeństwa oraz wygoda pracy w domenie firmowej

Dostęp do kluczowych, dobrze znanych użytkownikom, aplikacji biurowych, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, które zapewniają spójność pracy i kompatybilność z różnymi formatami plików jest niezwykle ważny w każdej organizacji, niezależnie od profilu wykonywanych usług. Ponadto, zapewnia miejsce do przechowywania, udostępniania i współpracy nad plikami w czasie rzeczywistym, z dodatkową warstwą bezpieczeństwa dzięki funkcjom takim jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych i wersjonowanie. 

Inwestycja w pakiet Office 365 Business Premium przekłada się na istotne podniesienie standardów zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu pracy dla wszystkich pracowników firmy.  

Centralny punkt komunikacji w Twojej firmie

Możliwości Microsoft Exchange

Z usługą Microsoft Exchange, Twoja organizacja zyska nie tylko niezawodną i zabezpieczoną platformę do wymiany e-maili, ale także potężne narzędzie do efektywnego zarządzania zasobami, zadaniami i kalendarzami. Będzie ona służyć jako centralny punkt dla wszelkiej komunikacji w Twojej firmie, ułatwiając kolaborację i zwiększając produktywność.

Integralne zarządzanie urządzeniami z użyciem MDM

Konfiguracja i wsparcie urządzeń bez przeszkód

Każde urządzenie, niezależnie od systemu operacyjnego, musi być nie tylko funkcjonalne, ale również bezpieczne i łatwe w obsłudze. Dzięki wdrożeniu systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), organizacje mogą z łatwością kontrolować i zarządzać swoją flotą sprzętową, gwarantując jednocześnie optymalne bezpieczeństwo danych. Do tego procesu możemy wykorzystać Microsoft Intune. Usługa oferuje szereg narzędzi do konfiguracji, zarządzania i monitorowania polityk zabezpieczeń, zarządzania aplikacjami, a także zdalnej konfiguracji i aktualizacji urządzeń opartych o najpopularniejsze platformy (np. Windows, macOS, iOS, Android).

Efektywna współpraca w organizacji

Nowoczesne narzędzia dla produktywnej firmy

Microsoft SharePoint 

SharePoint jest wszechstronną platformą do współpracy online, która umożliwia łatwe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie wewnętrznych stron internetowych, dokumentów oraz danych w ramach Twojej organizacji. 

Microsoft Teams 

Od października 2023, Microsoft Teams będzie dostępny jako osobna usługa, stając się centralnym punktem dla komunikacji i współpracy zespołowej. Narzędzie to integruje czat, wideokonferencje, połączenia telefoniczne oraz współpracę nad dokumentami w jednej zintegrowanej platformie.  

Microsoft OneDrive 

OneDrive to chmurowa usługa przechowywania danych, która umożliwia bezpieczne przechowywanie, synchronizację i udostępnianie plików z dowolnego miejsca. 


Wprowadzenie tych narzędzi w Twojej organizacji może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujesz, zwiększając produktywność i ułatwiając codzienną współpracę. A to tylko kilka najpopularniejszych rozwiązań. Microsoft posiada także wiele narzędzi do tworzenia zespołowych notatek czy aplikacji do pracy projektowej.
 

Pozostałe możliwości usług Microsoft

Jeszcze więcej usprawnień w organizacji

Nasza specjalizacja nie kończy się tylko na wymienionych usługach. Jesteśmy organizacją, która kompleksowo zajmuje się projektowaniem, migracją czy wdrażaniem środowisk wykorzystując narzędzia spod szyldu Microsoft. Co jeszcze możemy zaoferować?

 

Wdrażanie, konfiguracja, administrowanie Windows Server 

Idealne rozwiązanie dla firm, które pragną zainwestować w niezawodną i skalowalną infrastrukturę serwerową. „Windows Server” pozwala na sprawniejsze zarządzanie serwerami, ułatwia konfigurację systemów oraz aplikacji, a także zapewnia regularne aktualizacje i maintenance, gwarantując bezpieczeństwo i ciągłość działania Twojej organizacji.

 

Microsoft SQL Server 

Kluczowe narzędzie dla każdej firmy, której zależy na wydajnym zarządzaniu swoimi bazami danych. „Microsoft SQL Server” oferuje szeroki wachlarz możliwości, w tym profesjonalną administrację bazami danych, optymalizację zasobów, a także narzędzia gwarantujące ciągłość działania usług, co jest niezbędne dla utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji klienta.  

Narzędzia Microsoft

Wdróż nowoczesne metody organizacji pracy

Narzędzia Microsoft stanowią fundament efektywnej pracy w nowoczesnej organizacji. Dzięki nim, zespoły mogą sprawnie komunikować się, współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym oraz analizować dane, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i zwiększenie produktywności.

Dlaczego warto centralizować zarządzanie infrastrukturą IT?

Odkryj potencjał zintegrowanych narzędzi oraz sprzętu.

Przedsiębiorstwa zyskują możliwość płynnej integracji różnych komponentów infrastrukturalnych (cyfrowej transformacji), co ułatwia zarządzanie i pozwala na łatwe skalowanie zasobów. Usługi te nie tylko ułatwiają zarządzanie infrastrukturą, ale również pozwalają na optymalizację kosztów. Dzięki modelowi płatności za rzeczywiste zużycie zasobów (w przypadku rozwiązania chmurowego Azure) oraz możliwości automatyzacji różnych procesów, przedsiębiorstwa mogą znacznie zredukować wydatki operacyjne.

Centralizacja infrastruktury

Zdalna administracja

Bezpieczeństwo

Optymalizacja kosztów

Efektywna kooperacja

Nowoczesne metody pracy

Powiązane case studies

Case study - Centuria

Wewnętrzna transformacja infrastruktury IT, czyli Centuria od kuchni

Sprawdź jak pokonaliśmy wewnętrzne wyzwania związane z zarządzaniem zasobami IT, zdalną pracą i ochroną danych, wprowadzając centralizację, optymalizację i nowoczesne …
Zobacz więcej

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Czy jesteście w stanie skonfigurować sprzęt wychodzący prosto od producenta/dostawcy?

Tak, jesteśmy w stanie skonfigurować sprzęt prosto od producenta/dostawcy w środowisku Microsoft Azure. Dzięki usłudze Azure Autopilot, po otrzymaniu odpowiedniego numeru sprzętu (takiego jak numer seryjny lub identyfikator sprzętu) można go przypisać do Twojej chmury Azure. Następnie, korzystając z usług chmurowych, możemy zdalnie skonfigurować sprzęt zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej organizacji, jeszcze zanim fizycznie trafi on do użytkownika końcowego. To sprawia, że proces wdrożenia nowego sprzętu staje się szybszy, łatwiejszy i bardziej zautomatyzowany

Czym charakteryzuje się pakiet Office 365 Business Premium?

Pakiet o365 Business Premium oferuje firmom zaawansowane rozwiązania dla biznesu, w tym wieloskładnikowe logowanie oraz możliwość bezpiecznego resetowania haseł w domenie, nawet poza siecią firmy, z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa. 

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie usługi Exchange Online?

Usługa Exchange Online pozwala na dostarczenie funkcjonalnej, wydajnej i niezawodnej usługi pocztowej dla użytkowników oraz usprawnienie pracy administratorów. Umożliwia to między innymi sprawniejszą współpracę oraz zarządzanie dokumentami i projektami. 

Czy mogę zarządzać różnymi typami urządzeń np. z serii Apple za pomocą rozwiązania klasy MDM?

Tak, rozwiązania MDM, takie jak Microsoft Intune, umożliwiają zarządzanie różnymi typami urządzeń, w tym systemami iOS, MacOS, Windows i Android, zapewniając spójność zarządzania i zabezpieczeń w całej organizacji. 

W jaki sposób SharePoint i Teams mogą wspierać mój zespół?

SharePoint umożliwia zespołom efektywną współpracę nad dokumentami, nawet z osobami spoza organizacji, ułatwiając jednoczesną pracę nad projektami. Z kolei Teams jest kluczowym narzędziem do komunikacji online, ułatwiając przeprowadzanie konferencji audio/wideo oraz współpracę za pomocą dodatkowych narzędzi, takich jak zdalne tablice czy głosowania. 

Umów darmową konsultację!